<p>SELVGJORT: Sivilingeniør og hobbysnekker Åmund K. Berge har i løpet av fjoråret bygget denne hagestuen hovedsakelig på spart reisetid til og fra jobben i Oslo. Foto: Svanhild Blakstad</p>

Bygde hagestue på frigjort reisetid

Sivilingeniøren Åmund K. Berge fra Bærum er en ivrig selvbygger og har i løpet av det siste året realisert sin egen «koronastue».

Nordmenn går inn i nok en vår- og sommersesong som kommer til å bli preget av høy aktivitet når det gjelder hage- og uteromsprosjekter. Berge har allerede ferdigstilt sitt hagestueprosjekt som han startet på i fjor vår.

–Kona og jeg hadde så smått begynt å tenke på å bygge hagestue i 2019, men det ble skikkelig fart på planene da pandemien slo til, sier Berge – som til daglig jobber som sivilingeniør i Statnett.

– Med hjemmekontor fikk jeg frigjort nesten to timers reisetid hver dag til og fra jobben i Oslo. Jeg laget meg en rutine på å gå ut og snekre noen timer hver dag etter endt arbeidsdag, og vi tok i bruk hagestuen allerede i fjor høst, sier Berge.

Han medgir at han nok hadde gått i gang med prosjektet uansett, men at det ville tatt mye lenger tid å få det ferdig hadde det ikke vært for den sparte reisetiden.

Byggeindustrien besøkte ham like før påske og fikk befaring på byggverket som har geometrisk form, rikelig med vinduer og skrått tak med transparent polykarbonatdekke. Berge forteller at materialene er nye, men at de største vinduene er gjenbruk fra bolighuset.

– En vanlig rektangulær konstruksjon hadde vært veldig enkel å bygge, så dette bygget har utvilsomt gitt noen utfordringer siden det er så mange spesielle vinkler. Samtidig er det litt spennende og morsommere å bygge, sier Berge – som er ekstra godt fornøyd med løsningen med 45 grader som gjør at han kan ha en bueformet sittegruppe inne i hagestuen.

Han har også installert et bord med gassbluss for kjølige kvelder. Her har han laget en egen patent med skjult gassopplegg i rør under gulvet og med egen bryter for å slå av og på gjennom en luke og hvor gasstanken er plassert på utsiden.

– Tanken var å forlenge sommeren og sitte ute under tak, men likevel ha det lunt og se himmelen. I fjor satt vi ute helt til desember, og det var også mye på grunn av koronaen og at det er bedre å samle folk ute enn inne, sier han.

Brukte hageplanlegger
Berge har tegnet hagestuen selv, men brukte hageplanlegger for å få hjelp til optimal plassering av bygget og til innspill på andre løsninger. Blant annet skal det settes opp espalier ut mot gaten, og som dekke foran hagestuen skal det legges brukt gatestein som han har fått tak i fra et annet prosjekt.

– Vi brukte litt tid på å finne ut hvilken retning åpningen skulle vende mot. Jeg ville ha den mot solnedgangen, mens min kone ville ha den mot huset. Så endte vi midt imellom, og er godt fornøyd med denne løsningen, sier han.

Berge har en stor tomt på 1,6 mål og har stadig noen prosjekter på gang.

Snakk med naboen
Fra 1. mai blir det enklere å bygge terrasse og mindre tilbygg på egen eiendom, hvor det blant annet ikke blir like strenge krav til nabovarsling.

– Hva tenker du nå om at myndighetene lemper på reglene og gjør det enklere for folk å bygge uten søknad?

– Det er vel og bra, men samtidig må man være påpasselig med å sette seg inn i kommunens arealplaner og være nøye med at man ikke går over utnyttelsesgraden. For godt naboskaps skyld synes jeg uansett at man bør snakke med naboen og fortelle om planene, selv om man ikke er forpliktet til det, sier Berge.

Selv ville han også satt pris på å bli informert hvis hans naboer hadde byggeplaner.

– Så lenge det ikke er til ulempe eller plage for noen, så synes jeg det er helt greit at man får bygge på sin egen tomt uten søknad, men vel å merke innenfor reglene. Det er jo naturlig at man vil beskytte seg mot det man opplever som urimelige bygg, og hvis reglene blir for vide kan jo noen utnytte det, påpeker han.

Berge understreker at det er ekstra viktig å være oppmerksom på utnyttelsesgraden, som både kan variere fra kommune til kommune, men også at ikke alle kjenner til hvor mye de har å gå på på sin egen tomt.

– Noen vil kanskje tolke det litt fritt, men det er uansett boligeiers ansvar å holde seg innenfor. Det vil være kjedelig hvis man har gått over grensen for hva man har lov å bygge, og så kommer det en klage, avslutter han.