Statsbygg har skrotet ett av de to mest aktuelle tomtealternativene for Havforskningsinstituttets laboratoriebygg etter at den nye bybanetraseen kom for nær. Foto: Marit Hommedal / NTB

Statsbygg har skrotet ett av de to mest aktuelle tomtealternativene for Havforskningsinstituttets laboratoriebygg etter at den nye bybanetraseen kom for nær. Foto: Marit Hommedal / NTB

Bybanen kan føre til endret tomtevalg for Havforskningsinstituttet

Bybanen kan føre til at Statsbygg må gjøre endringer i tomtevalg for nytt Havforskningsinstitutt.

Det har i lengre tid vært planer om å samlokalisere Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen.

Både rystelser og elektromagnetisk stråling fra den planlagte bybanen, biltrafikk og båter vil påvirke instrumentene Havforskningsinstituttet bruker i sitt laboratoriebygg til forskning innen havbruk.

Bystyret i Bergen vedtok i fjor sommer at det skulle jobbes videre med risikoavklaringer for tomtealternativ A og C, men nå får vedtaket knapt et halvår senere om bybanetraseen som konsekvens at Statsbygg bare ønsker å utrede ett av disse alternativene, alternativ C for plassering av laboratoriebygget.

– Rapporten viser at det ikke er mulig å redusere risikoen på tomtealternativ A til et akseptabelt nivå. Slik bybanetraseen nå er planlagt, ønsker Statsbygg derfor at det kun fremmes en bystyresak for opsjonsavtale for kjøp av lokaliseringsalternativ C, ytterst på Dokken, sier administrerende direktør Harald V. Nikolaisen i Statsbygg.

Hvis kommunen velger å legge bybanen i en annen trase med tilstrekkelig avstand er forutsetningen endret, og tomt A vil igjen kunne vurderes som et mulig alternativ, heter det i en pressemelding.

Merk: I en tidliger versjon av denne saken sto det i ingressen at det var trasevalget over Bryggen som var årsaken til at mulig endring v tomtevalg. Det medfører ikke riktighet, og ble justert 17. januar kl. 10.30.