Ellingsrud kirke i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Byantikvaren vil frede kirker som legges ned

Ni kirker i Oslo er foreslått nedlagt. Byantikvaren ønsker å frede dem, dersom de tas ut av menighetsbruk.

I april kom meldingen om at ni kirker i Oslo foreslås lagt ned. Bakgrunnen er at Oslo kirkelige fellesråd, som i flere år har gått med underskudd, kan spare 10 millioner kroner.

Blant de ni er det ifølge Byantikvaren fem som er særlig verdifulle som kulturminner, hvorav tre er blant byens viktigste modernistiske kirker.

Morten Stige, avdelingsleder hos Byantikvaren, sier at Bakkehaugen, Iladalen, Sofienberg og Øster Aker alle er klart fredningsverdige, skriver Aftenposten.

Byantikvaren er ikke imot at kirker brukes til på nye måter, men understreker at det i så fall må baseres på at kulturminneverdiene sikres, det vil si arkitektur, inventar og kunst.

Riksantikvaren har foreslått en automatisk fredning av alle kirker som er bygd før 1850, men alle de berørte kirkene i Oslo er bygd senere og ville ikke omfattes av en slik automatisk fredning.

– Om vi ikke også sikrer flertallet av kirkene bygd etter 1850, kan vi miste hele historien om Oslos vekst fra en fattig småby, sier Stige.