Buss eller bane til Fornebu?

Konsulentrapporten om alternativer til Fornebubanen er klar. Fylkesrådmannen anbefaler at arbeidet med automatbanen fortsetter.

Fylkestinget behandler saken 15. februar. I fjor høst ba fylkestinget om en ny vurdering av bybane- og bussbetjening av strekningen Lysaker-Fornebu, som alternativ til den tidligere vedtatte automatbanen. Fylkeskommunen engasjerte konsulentfirmaet Asplan Viak til å gjennomføre utredningen, og rapporten er nå ferdig. Asplan Viaks rapport konkluderer med at en lokal bybane på strekningen Lysaker-Fornebu totalt sett vil bli dyrere enn automatbane. En lokal bussløsning på denne strekningen frarådes, på grunn av den store trafikken på Lysaker. Rapporten anbefaler imidlertid en bussmetro på hele strekningen Oslo - Fornebu. Anbefalingene i rapporten ser bort fra tidligere beslutninger og føringer. Fylkesrådmannen sier i sin innstiling til fylkestinget at hvis man tar hensyn til tidligere innspill, føringer og vedtak fra staten, Oslo kommune og Bærum kommune, bør arbeidet med automatbanen fortsette.