Buskerud vgs

Med to rehabiliterte bygg og et nybygg har Peab og Buskerud fylkeskommune blåst nytt liv i Buskerud videregående skole på Buskerud Hovedgård i Modum.

Fakta

Sted: Modum

Prosjekttype: Nybygg og rehabilitering av videregående skole

Bruttoareal: 3000 kvadratmeter

Kontraktsum: 51 millioner kroner.

Byggherre: Buskerud Fylkeskommune

Totalentreprenør: Peab

Arkitekt: SG Arkitektur

Byggherreombud: COWI

Rådgivere: RIB: Will Arentz l RIV: EM Teknikk l RIE: ECT l RI Automasjon: GK Inneklima l RIBr: Roar Jørgensen l RIGeo: Arkimedum l Uavhengig kontroll: Takstforum

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Habex l Rørlegger: VEAS l Elektro: Krøderen Elektro l Ventilasjon og automasjon: GK Inneklima l Råbygg: Loe Betongelementer l Lett-tak: Lett-Tak systemer l Betongarbeider: Argon Entreprenør l Maler: Buskerud Malerforretning l Persienner: Umbra Produkter l Stikking: Asker Oppmåling l Himlinger: Bærum Byggmontering l Gulvbelegg: Industribelegg l Radon: Radonsikring l Innredninger: Ringerike Kontormiljø l Stålarbeider: Nils Løff l Innvendige stålarbeider, trapper og rekkverk: Bergan Smie og Verksted l Vinduer: Nordan l Dører: Daloc l Lås og beslag: Certego l Branntetting: Bygg og Brannsikring Buskerud l Riving: Øst-Riv l Taktekking: Euro Blikk og Tak

Mandag 3. september åpnet offisielt det nye undervisningsbygget på Buskerud videregående skole. Den nye skoleavdelingen, som ligger på Buskerud Hovedgård, består av to rehabiliterte bygg på i alt 1.500 kvadratmeter, og et nybygg på 1.500 kvadratmeter som knytter byggene sammen.

– Arbeidene begynte våren 2017. Da startet vi med den enkleste jobben, som var å rehabilitere det gamle kantinebygget. Vi byttet blant annet ut vinduene og totalrehabiliterte fasadene. Vi har også drenert, lagt nytt tak, malt, lagt lister og generelt «shinet» opp innvendig, sier prosjektleder Håvard Dybendal i Peab AS, som er totalentreprenør.

Kantinebygget ble ferdig til skolestart samme år. Deretter begynte det Dybendal kaller «hovedjobben», nemlig nybygget og totalrehabiliteringen av undervisningsbygget.

– Det gamle undervisningsbygget krevde langt mer omfattende rehabilitering. Vi har revet ned helt til bæresystemet og bygd opp alt igjen. Vi har beholdt reisverket og bygd nytt både innvendig og utvendig. Samtidig bygde vi det nybygget, og begge var ferdig i juni i år. I løpet av sommeren har vi også utført utomhusarbeider, alt fra asfaltering til legging av plen og kantstein, sier han.

Sterkt miljøfokus

Det gamle undervisningsbygget, som tidligere var så slitent at det ikke kunne brukes, er nå passivhus med moderne standard. Det er blant annet montert Kebony-fasade på alle tre byggene og aluminiumsbelagte trevinduer samt tradisjonelle gipsvegger, gulvbelegg og systemhimlinger.

De i alt rundt 15 klasserommene på skolen har også fått nytt utstyr.

Nybygget, som er bindeleddet mellom de to gamle skolebyggene fra 1960-tallet, består hovedsakelig av kontorer, bibliotek, auditorium og lærerværelser. Det er også passivhus, og har i tillegg fått solcellepanel på taket.

– Vi har og skal ha et sterkt miljøfokus i fylkeskommunen, sier prosjektleder Jan Øya i BFK Eiendom, som er byggherre.

Han forteller at de gamle skolebyggene hadde et svært stort behov for oppgradering, og at Buskerud fylkeskommune startet planleggingen av den nye skoleavdelingen startet i 2015. Deretter begynte prosjekteringsfasen i 2016, og utbyggingen året etter.

Prislappen på arbeidene er 51 millioner kroner.


Høydeforskjeller og kvikkleire

Dybendahl sier byggeprosessen har gått svært bra, og at de tross utfordringer underveis har holdt både tidsplaner og budsjettrammer.

– Det er spennende å rehabilitere gamle bygg, men det byr også på utfordringer. Hovedutfordringen er å sørge for at det gamle bygget tilfredsstiller alle moderne byggekrav og universell utforming. Vi brukte blant annet mye tid på å kartlegge eksisterende bæring, og få kontroll på høydeproblematikk. Det var store høydeforskjeller internt i rommene, sier han.

Øya legger til at de også møtte på kvikkleire.

– Da kastet vi oss rundt, og kontaktet en geotekniker umiddelbart. Peab gjorde en kjempejobb, og fikk kontroll i løpet av et par uker, sier han.

God fremdrift

De smale innfartsveiene til Buskerud gård er heller ikke optimale for trafikk til en byggeplass, men logistikken har likevel gått som den skal med nøye planlegging.

– Vi har generelt hatt en veldig god fremdrift, og nådd alle milepælene til avtalt tid. Det handler om planlegging, og jevnlig dialog på tvers av faggruppene. Alle aktørene i prosjektet har tatt fremdriftsplanen på alvor, og det er kjempeviktig. Det skaper en forutsigbarhet for alle parter, som også har gjort det lettere for skolen å tilpasse seg arbeidet, sier Dybendahl.

– Byggeprosessen generelt bærer preg av et godt samarbeid mellom entreprenører, konsulenter, byggherre og bruker. Vi vil absolutt berømme dem for det, legger han til.

Assisterende rektor Bjørn-Erik Buøen på Buskerud videregående skole bekrefter at de har hatt et godt samarbeid med både entreprenør og byggherre.

– Vi er godt fornøyd med jobben som er gjort, og har hele tiden hatt en god dialog med entreprenør. Underveis i byggeprosessen åpnet også Peab for samarbeid med elevene som går på yrkesfag og tømrerlinja. Det har vi opplevd som veldig positivt, sier han.

Dybendahl sier det har vært artig å bidra til at elevene får mer praktisk erfaring.

– Vi har hatt med tømrerlinja på vernerunder, og egne timer med temaer som rigging av byggeplass og HMS. Skoleklassene har jevnlig besøkt oss på brakken, og engasjert seg. Vi har også hatt flere elever på arbeidsuke. Det har vært gøy både for dem og oss, sier han.

Øya i BFK Eiendom sier at entreprenøren har bestått skoleprosjektet med glans, og mener også at mye av årsaken til suksessen ligger i godt samarbeid.

– Alle aktørene har hatt en god og konstruktiv tone fra dag én og gjennom hele prosjektet. Det har vært en positiv holdning fra alle involverte, og det har betydd mye, sier han.


Flere prosjekter