Business controller

Spordrift AS er et ungt selskap som ble etablert sommeren 2019 i forbindelse med konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbanen. Spordrift er Norges største aktør innen drift- og vedlikehold på jernbane. Vi har en årsomsetning på i overkant av to mrd. kr. og 1230 dyktige og engasjerte medarbeidere som sammen leverer entreprenørtjenester basert på jernbanefaglig kunnskap om kundenes behov. Med lang og bred kompetanse og lokal kunnskap innen bygging og vedlikehold av spor, kontaktledning og signalanlegg tilbyr vi leveranser av høy kvalitet. Selskapet er landsdekkende og består av de tre regionene Sør-vest, Nord og Øst samt sentrale staber. Selskapet planlegger å delta i konkurransene om drifts- og vedlikeholdskontrakter på ti kontraktsområder som Bane NOR suksessivt vil lyse ut fra og med våren 2021. Spordrift er en lettbent organisasjon med korte beslutningsveier, der du i stor grad kan være med å forbedre, bygge og utvikle organisasjonen og våre arbeidsmetoder. Arbeidet vårt skaper verdi for veldig mange mennesker rundt om i Norge ved at vi tilrettelegger for bærekraftige og klimavennlige transportløsninger. Vi har store ambisjoner og er blant annet i gang med etablering av prosjektvirksomhet hvor vi ønsker å ta en sterk posisjon innen fornyelse og nybygging av jernbanetekniske løsninger i årene som kommer. Nå søker vi deg som vil delta i vår videre vekst og være med å bygge Spordrift videre.

FirmaSpordrift
FylkeOslo
Søknadsfrist10.01.2021

Spordrift er Norges største entreprenør innen drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Region Øst har i dag drift og vedlikehold av kontraktsområdene Østlandet, Oslo og Østfold. Vi utvider nå virksomheten og planlegger å ta en større del av jernbanerelaterte fornyelsesprosjekter. Våre medarbeidere har driftet, vedlikeholdt og fornyet jernbaneinfrastrukturen i Norge i mange tiår, og vi vil bruke vår tverrfaglige kompetanse i et nytt marked. Vil du hjelpe oss å lykkes?

Det skjer store endringer i norsk jernbane, og i de nærmeste årene konkurranseutsettes en rekke drift- og vedlikeholdskontrakter. Samtidig som vi jobber for å vinne disse kontraktene, utvider vi virksomheten med kompetanse til å selge, planlegge og gjennomføre større jernbanerelaterte prosjekter. I den sammenheng ønsker vi å styrke laget vårt med en erfaren og forretningsorientert business controller som vil være ansvarlig for økonomioppfølging, budsjettering og rapportering i Region Øst. Business controller i region skal sikre et godt faktagrunnlag og økonomisk forutsigbarhet for regionsdirektøren og driftsorganisasjonen i regionen samt sørge for at standarder, prosesser og økonomiske retningslinjer for Spordrift etterleves. Du vil inngå i ledergruppen i Region Øst, og sammen med øvrig ledelse av regionen jobbe tett med utviklingen av både kalkulasjon, budsjettering, rapportering og økonomioppfølging. Vi har en matriseorganisering av økonomifunksjonen, du vil rapportere operativt til regiondirektør og faglig og personalmessig til økonomisjef.

Interessert og ønsker å høre mer om stillingen? Se kontaktinformasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Økonomisk oppfølging og kontroll av selskapets- og regionens virksomhet, herunder utarbeide gode, presise analyser og prognoser til bruk både i region og selskapet for øvrig
 • Bidra i prosesser knyttet til budsjett og prognoser og utviklingen av disse
 • Bistå i oppfølging av planer, prising og økonomi for kontraktområdene i Region Øst
 • Ansvar for periodeavslutning i regionen og månedlig rapportering, herunder kvalitetssikring av periodens inntekter og kostnader og fakturering
 • Støtte driftssjefer med økonomirapportering i drifts- og vedlikeholdskontrakt med Bane NOR SF
 • Løpende fagstøtte og oppfølging av økonomi for regionsdirektør og driftssjef
 • Identifisere verdidrivere, forutse risikoer og foreslå konkrete forbedringstiltak
 • Bistå i anbuds- og kontraktsarbeider knyttet til prosjekter
 • Oppfølging og analyse av prosjektportefølje
 • Identifisere kostnads- og effektivitetsforbedringer
 • Sikre etterlevelse av økonomiske retningslinjer og administrative bestemmelser i drifts- og vedlikeholdskontrakten med Bane NOR
 • Utarbeide retningslinjer og informasjonsmateriell knyttet til økonomiområdet samt presentere dette i opplæringsøyemed
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere økonomisk utdanning
 • Erfaring fra økonomistyring og risikohåndtering, fortrinnsvis fra prosjektorganisasjoner (Bygg/anleggsbransjen, industri, infrastruktur eller annet)
 • God forretningsforståelse samt forstå underliggende verdidrivere, risiko og styringsparametere
 • Erfaring med målstyring herunder fastsettelse og senere oppfølging av KPIer
 • Solid erfaring med prosessene for budsjett, oppfølgning og regnskap
 • Svært god kompetanse i Excel, Power BI, samt god innsikt i økonomisystem
 • Stor arbeidskapasitet

Personlige egenskaper

 • Du er resultatorientert, strukturert og analytisk
 • Du er løsningsorientert, endringsdyktig og blir motivert av utfordringer
 • Du planlegger godt og involverer andre på et tidlig tidspunkt
 • Du har gode samarbeidsevner, er fleksibel og sterk på gjennomføring
 • Du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig
 • Du har god helhetsforståelse for regnskap og økonomistyring

Vi tilbyr

 • En spennende rolle med interessante utfordringer og store påvirkningsmuligheter i et nytt selskap i utvikling, med ambisjoner og korte beslutningsveier
 • Faglig utvikling gjennom samarbeid på tvers av fagmiljøer og innovativ tankegang
 • Godt arbeidsmiljø, preget av direkte kommunikasjonsform, høyt tempo og godt humør
 • Moderne kontorfasiliteter sentralt i Oslo
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Even Mathisen

Fagansvarlig controlling

954 26 900

Even.mathisen@spordrift.no

Tore Fjukstad

Regiondirektør

95774040

Tore.fjukstad@spordrift.no/

Kjersti Haukom Syvertsen

Fungerende økonomisjef

97533603

kjersti.haukom.syvertsen@spordrift.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: