Statens vegvesen må stenge fv. 161 Lyseklostervegen under støyping av brua. Foto: Geir Brekke, Statens vegvesen

Brustøyp og stengt veg

Fylkesveg 161 Lyseklostervegen blir stengt for all trafikk frå laurdag 19. november kl. 05.00 til søndag 20. november kl. 15.00.

Årsaka er støyp av bruflata på fylkesveganlegget i Endalausmarka, som her krysser Lyseklostervegen med ny betongbru, skriv Statens vegvesen på si internettside.

Den nye fylkesvegen inngår i prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal. Statens vegvesen har ikkje høve til å sleppa trafikk forbi under brustøyp og herding av betongen.

Nyebrua er klar for støyping komande helg. Foto: Geir Brekke, Statens vegvesen

Vegen blir stengt i helga for å kunne gjennomføre brustøypen sikrast mogleg. Helgestenging vil og redusere hindringar for trafikken. I påvente av nye E39 Svegatjørn–Rådal er Lyseklostervegen nytta av dagpendlarar mellom delar av Os og Bergen, samt skulebussar. Det er omkøyring i aust om E39 og i vest via kommunal veg og fv. 163 langs Lysefjorden.

Årsaka til at det blir bygd bru her er særleg av omsyn til raudlista augestikkarar i terrenget kring Sjøbøelva i Endalausmarka.