Brusaken i Trøndelag ruller videre

Hvem skulle vel trodd at Beitstadsundbrua, en fylkesveibru i Nord-Trøndelag, skulle bli Norges sannsynligvis mest omtalte og kontroversielle bru- og anleggsprosjekt i Norge i år?

Med det er den nå altså i ferd med å bli. Dette prosjektet har fått stor oppmerksomhet – og det helt siden anbudene kom inn.

Bakgrunnen til at den kom i fokus var som kjent at kinesiske Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) meldte sin interesse for å bygge brua. Men byggherren, Nord-Trøndelag fylkeskommune, kom gjennom fylkesrådet i Nord-Trøndelag raskt på banen – og ville ikke inkludere kinesiske SRBG i konkurransen. De mente det ikke var nødvendig å ta med selskaper fra land som Norge ikke har forpliktelser med gjennom avtaler. Da var interessen rundt prosjektet virkelig i gang. Det kinesiske selskapet truet med rettssak, det kom politiske signaler om at prosessen som førte frem til at selskapet burde utestenges ikke hadde vært den beste – og endte i første omgang med at fylkesrådet overlot den hete poteten til politisk behandling i fylkeskommunen, som til slutt bestemte seg for at det kinesiske selskapet likevel skulle få bli med videre i konkurransen.

Deretter var det opp til Statens vegvesen Region midt, som styrer utbyggingsprosjektet på vegne av fylkeskommunen, å vurdere det faglige innholdet i tilbudene fra SRBG, PNC Norge og Skanska Norge. SRBG lå lavest, og vil gjøre jobben for 276,8 millioner kroner, PNC ligger inne som nummer to med 317,7 millioner kroner og Skanska som nummer tre med 338,6 millioner kroner. Statens vegvesen fant det faglige innholdet i tilbudene som godt nok – og alle tre ble godkjent, men etaten innstilte da på å signere med SRBG, som lå lavest.

Tirsdag denne uken tok saken en ny vending. PNC Norge klaget på tildelingen, fordi de mener SRBG ikke kan dokumentere at de har nødvendig kompetanse eller nøkkelpersonell som kreves for å bygge Beitstadsundbrua - og mener de derfor bør utestenges. Onsdag kom nummer tre i konkurransen, Skanska Norge, på banen, og mener at både SRBG og PNC Norge bør utestenges ettersom de ikke oppfyller kvalifikasjonskravene til Statens vegvesen.

Dermed må nå Statens vegvesen Region midt gå gjennom begge klagene og vurdere veien videre – og saken står nå på vent inntil klagene er behandlet. Dette skal skje i løpet av neste uke.

Det er godt tenkelig at saken heller ikke stopper opp med avgjørelsen til Vegvesenet – uansett utfall. Om Statens vegvesen avviser begge klagene og lar SRBG bygge brua, kan det selvsagt tenkes at enten PNC eller Skanska, eventuelt begge, tar saken videre. Om SRBG blir forkastet, og etaten tildeler jobben til PNC kan både SRBG og Skanska ta den videre, mens både SRBG og PNC kan ta saken videre om begge disse forkastes, og jobben går til Skanska. Det dermed litt av en kontraktsprosess vi nå er vitne til. Det er ikke veldig sjelden at det klages på kontraktstildelinger her i Norge, men prosessen vi har sett i denne saken er det nok ikke ofte vi er vitne til.

Et noe spesielt aspekt i denne saken er at kinesiske SRBG også har vært inne på andre konkurranser i Norge tidligere. De er nå i gang med å fullføre stålarbeidene på Hålogalandsbrua i Nord-Norge. De var også med i konkurransen om å bygge Varoddbrua utenfor Kristiansand på nyåret i år. Her ble de ekskludert fra Statens vegvesen Region sør på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene. Dette skal ikke ha blitt sjekket opp av kollegaene i Statens vegvesen Region midt i behandlingen av Beitstadsundbrua. Det er nettopp manglende kvalifikasjonskrav som anføres av PNC og Skanska i sin klage av SRBG i saken rundt Beitstadsundbrua. Det er selvsagt ikke pålagt å sjekke referanser fra alle slags prosjekter, men at man i Region midt ikke har sjekket prosessen rundt Varoddbrua med Region sør, som er en av de ytterst få konkurransene SRBG har deltatt på i Norge, er spesielt.

I sine svar kan det dessuten virke som om Statens vegvesen Region midt faktisk heller ikke har vært kjent med avvisningen, noe som også fremstår som merkelig. Avvisningen på Varoddbrua har blant annet vært omtalt på bygg.no (http://www.bygg.no/article/1302755 / https://www.bygg.no/article/1331976).