Teknisk direktør Lars Krangnes og prosjektleder Ragnhild Lie i Cautus Geo. Bildet bak viser raset i Lom 25. februar 2020. Foto: Cautus GeoDette bildet viser snøskredet som gikk i Lom 25. februar i år. Foto: Cautus GeoDette radarsystemet ble tatt av snøskred 25. februar i år. Foto: Cautus GeoSeksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Bruker radar til å rassikre riksvei i Lom

Statens vegvesen skal rassikre riksvei 15 i Lom, og har gitt Cautus Geo oppdraget med å løse dette med et nyutviklet radarsystem som stenger veien før snøraset inntreffer.

Det skriver Cautus Geo i en pressemelding torsdag.

Riksveien gjennom Vikedalen i Lom har i fem år vært sikret med automatisk radarbasert system. Da det ble etablert av Cautus Geo i 2014, var det landets første automatiske radarbaserte system for snøskreddeteksjon med automatisk varsling og stengning av vei.

Radarsystemet ble tatt av snøskred i februar i år, men før snømassene feide anlegget ut på innsjøen, rakk det å stenge veien og berge bilistene fra samme skjebne.

Seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

– Det er viktig å få på plass et nytt radaranlegg før nye skred kan komme. Et nyutviklet og moderne anlegg som Cautus Geo AS nå skal etablere, er viktig for trafikksikkerheten og en god nyhet for alle som ferdes på riksveien, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Radaranlegget som nå settes opp på riksvei 15 i Lom, er nyutviklet. I to år har det vært testet ut på Mannen i Møre og Romsdal, hvor det, ifølge pressemeldingen, har fanget opp flere hundre snøskred og steinsprang.

– For oss er det riktig og nyttig å bidra til stimulering og utvikling av teknologi. Her bidrar vi til to av målene i Nasjonal Transportplan (NTP), nemlig bruk av ny teknologi og 99 prosent oppetid på riksveiene, sier Stensrud.

– Vi startet på utviklingen av det nye systemet i 2017. Ambisjonen er å ha det beste systemet i verden for sanntids snøskredvarsling. Det siste året i Romsdalen detektere systemet 1.000 snøskred og steinsprang. 150 av disse var store. Systemet skal la de små skredene gå uten varsling, mens det skal automatisk stenge veien om det går store skred som truer liv og helse. Stopper skredet før veien, vil den gjenåpnes automatisk av det samme systemet, sier teknisk direktør Lars Krangnes i Cautus Geo.

Cautus Geo har så langt etablert fem overvåkingsystemer for rasutsatte veier i Norge. I tillegg til anlegget som etableres på nytt i Lom i desember, er Tinnsjøveien i Telemark, Utladøla i Sogn, fylkesvei 241 i Gudvangen i Vestland og Stavbrekka i Skjåk kommune i Gudbrandsdalen overvåket med systemer fra Cautus Geo.