Større plattformer, gangbru og flere innganger skal bidra til en mer effektiv stasjon for passasjerene på Majorstuen. Illustrasjon: Team MajorFlere nye utganger oppover Sørkedalsveien og Slemdalsveien, og en ny gang- og sykkelbru, skal bidra til å spre passasjerene langt bedre enn i dag. Illustrasjon: Team MajorOppgradert Majorstuen stasjon får flere adkomster, større plattformer og en ny gangbru i vestenden av stasjonen. Illustrasjon: Team MajorAv- og påstigning tar tid på Majorstuen T-banestasjon i dag når for mange passasjerer bruker de fremste dørene. Foto: SporveienBåde Tilbords-bygget, de røde brakkene og hallen nærmest sporet skal rives nærmere sommeren. Foto: Sporveien ASByråd for miljø og samferdsel, Marit Vea, gleder seg til en mer fremtidsrettet og moderne Majorstuen stasjon. Foto: Sturlason.

Bruker over én milliard kroner på oppgraderingen av Majorstuen stasjon

I mai starter arbeidet med å oppgradere Majorstuen T-banestasjon. Sporveien varsler allerede nå at de kommer til å stenge stasjonen i fire uker på sommeren til neste år. 

I en pressemelding fra Sporveien fremgår det at det er Team Major som har laget illustrasjonene av oppgraderte Majorstuen stasjon. I 2021 skrev Byggeindustrien at Sporveien hadde signert kontrakt for prosjektering av Majorstuen T-baneknutepunkt med Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen og Norconsult. Ifølge proff.no er Team Major et aksjeselskap, der Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen og Norconsult eier halvparten hver. Med seg som sentrale underleverandører har de Nordic – Office of Architecture, MDH Arkitekter og Vianova.

Den inngåtte kontrakten omfatter blant annet utarbeidelse av forslag til reguleringsplan og forprosjekt, og har en verdi på 230 millioner kroner, opplyste Sporveien.

Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea. Foto: Sturlason

Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea. Foto: Sturlason

– Nå fjerner vi en flaskehals for kollektivtrafikken, skaper plass for Fornebubanen og gjør Majorstuen-området bedre for alle som bor og ferdes der, sier byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea, i en pressemelding fra Sporveien.

Kostnadsrammen for prosjektet er på 1.135 milliarder kroner, ifølge Sporveien. I januar bestemte Oslo kommune å investere i oppgraderingen av Majorstuen stasjon.

– Av- og påstigningen må bli like effektiv som på Jernbanetorget, sier konsernsjef Birte Sjule i Sporveien i meldingen.

Sammen med nytt signal- og sikringssystem for T-banen i Oslo øker oppgraderingen kapasiteten fra dagens på 28 tog i timen, til 36 tog i hver retning forbi Majorstuen, ifølge Sporveien. Majorstuen T-banestasjon er en av Oslos mest trafikkerte stasjoner med rundt 70.000 av- og påstigninger i døgnet.

Ifølge Sporveien blir oppgraderte Majorstuen stasjon mer tilgjengelig for alle.

– Spor og plattformer skal ikke lenger ligge i en kurve, men rettes ut. Gapet og høydeforskjellene mellom plattform og vogngulv blir redusert. Skilting og «lesbarheten» til stasjonen skal bli langt bedre, skriver Sporveien.

Den store utfordringen med Majorstuen T-banestasjon i dag er at passasjerene ikke sprer seg godt nok på plattformene, ifølge Sporveien, og mange ender med å stå i kø ved dørene nærmest Majorstukryssset.

Av- og påstigning tar tid på Majorstuen T-banestasjon i dag når for mange passasjerer bruker de fremste dørene. Foto: Sporveien
Av- og påstigning tar tid på Majorstuen T-banestasjon i dag når for mange passasjerer bruker de fremste dørene. Foto: Sporveien

– Når de reisende ikke bruker alle dørene på T-banetoget, blir toget stående lenger enn nødvendig på stasjonen. Ved å oppgradere stasjonen får vi passasjerene til å spre seg bedre på plattformene og i større grad bruke dørene lengst vest, og da oppnår vi kortere stasjonsopphold for togene, sier konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Thor Georg Sælid, i meldingen.

Kortere pauser for togene på stasjonen øker kapasiteten til T-banenettet i Oslo, ifølge Sporveien, og dette skal gjøre at det blir plass til togene fra Fornebubanen. På forsommeren setter Sporveien i gang rivearbeidene på stasjonen. Mesteparten av anleggsarbeidene utføres i 2025.

– Oppgradert Majorstuen stasjon er en viktig forutsetning for at Fornebubanen skal bli den suksessen alle ønsker. Passasjerene vil oppleve det som ferdig etter sommeren 2026. Men det vil pågå restarbeider etter dette, sier Sælid.

Oppgraderingen av stasjonen vil medføre stengning én enkelthelg i sommer, ifølge Sporveien, og sommeren 2025 vil stasjonen stenges helt i fire uker i juli når spor og plattformer bygges opp fra grunnen av.

Flere nye utganger oppover Sørkedalsveien og Slemdalsveien, og en ny gang- og sykkelbru, skal bidra til å spre passasjerene langt bedre enn i dag. Illustrasjon: Team Major
Flere nye utganger oppover Sørkedalsveien og Slemdalsveien, og en ny gang- og sykkelbru, skal bidra til å spre passasjerene langt bedre enn i dag. Illustrasjon: Team Major