Brudd i byggforhandlingene

Forhandlingene mellom Fellesforbundet og BNL om Overenskomsten for Byggeindustrien kom i går ikke frem til enighet om ny avtale gjennom forhandlinger. Det samme gjelder forhandlingene om fellesoverenskomsten for byggfag.

Oppgjøret blir nå sendt Riksmeklingsmannen som vil innkalle partene til mekling over påske. Vi antar at meklingen vil ta til 8. april. Riksmeklingsmannen vil nedlegge forbud mot arbeidsstans til mekling er forsøkt. Dersom meklingen ikke fører frem vil det kunne bli streik lørdag 13. april 2002 ved arbeidstidens begynnelse. Vi gjentar derfor vår anbefaling i Tariff 2002 av 19. mars at bedriftene allerede før påske må gi betinget permitteringsvarsel til arbeidstakere som ikke vil kunne sysselsettes dersom det blir streik. Det vil gjelde uorganiserte arbeidstakere og funksjonærer. Varslingsfrist er minst 14 dager. Det er de organiserte arbeidstakere som vil bli omfattet av en eventuell konflikt. Reglene om betinget permitteringsvarsel finnes på side 16 flg. i Tariffoppgjøret og bedriften som fulgte som vedlegg til Tariff 2002 av 19. mars. Vi viser spesielt til side 30, der formular er utarbeidet. Vi viser også til Hovedavtalens kap VIII, særlig §§ 8-4 og 8-5. BNL vil gi sine medlemmer oppdatert informasjon fra meglingen gjennom BNLs hjemmesider www.bnl.no.