Brønnøysundregistrene

Foto: Christopher Kaspersen/Block Berge ByggFoto: Christopher Kaspersen/Block Berge ByggDCIM\100MEDIA\DJI_0016.JPG
Ratio

Ratio

Veidekkelogo

Veidekkelogo

BlockBerge

BlockBerge

PrefabDesign

PrefabDesign

Danielsenlogo

Danielsenlogo

DNF

DNF

GHV

GHV

HelgelandMalerservice

HelgelandMalerservice

Con-Formlogo

Con-Formlogo

Totalbetong

Totalbetong

Norshield

Norshield

Oneco

Oneco

Foraform

Foraform

Optimeralogo

Optimeralogo

Etaten som forvalter flere av Norges viktigste registre, har flyttet inn i nye lokaler ved vannkanten i Brønnøysund.

Fakta

Sted: Brønnøysund

Prosjekttype: Kontor, Nybygg

Bruttoareal: 14.760 kvadratmeter

Byggherre: Søren Nilsen

Byggherrerepresentant: Bygg Tech/Eipro

Totalentreprenør: Veidekke Bygg/Block Berge Bygg

Teknisk Totalentreprenør: DNF

Kontraktsum eks. mva.: Ca. 600 millioner kroner

ARK: Ratio Arkitekter

Rådgivere: RIB Prefab: Prefab design l RIB Støpebetong: Siv. Ing. Danielsen l RIBr: Branncon l RIByFy, RIA: Rambøll l Teknisk totalpakke/RIE og RIV: COWI l RIG: NGI l Breeam: Veni

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Ødegaard Anlegg l Prefab. Betong: Block Berge Bygg l Betongarbeider: Total Betong l Plattendekker: Con Form l Brønnboring: Båsum Boring Trøndelag l Glassfasader: Rubicon l Oppmåling: Holm Anleggsservice l Heis: Schindler l Solavskjerming: Atum Prosjekt l Storkjøkken: Norrøna l Porter: Jarak l Branngardiner/Røykluker: BVS l Speedgates: Boon Edam l Elektromagnetisk beskyttelse: Norshield l Systeminnredninger og datagulv: GHV l Maling, belegg, flis: Helgeland Malerservice l Lås og beslag: Låssenteret Stavanger l Taktekker: Icopaltak l Utvendige tømrerarbeider: Geir-Ove Olsen l Blikkenslager: Olaf Hansen l Branntetting: RH Prosjekt l Trapp/Rekkverk: PKS l Sikkerhetsdører: Rapp Bomek l Sikkerhetsport: Norfo l Utomhus: Oveland Utemiljø l Kjøkken: Sigdal l Løfteplattform/Trapp: TKS Heis l Speil: J. Eberg Hansen l Parkett: Bo Andren l Avfallskomprimatorer: Enviropac l Taktilmerking/fendring: Eventor l Auditorieinnredning: Fora Form l Resepsjonsdisk/Eikeinnredninger: Henriksen Snekkeri l Byggerengjøring: ISS l Ferdigbetong: OK Ferdigbetong l Innvendig skilter: BK trykkpartner l ITV/Adgangskontroll: Viste&Sømme l Trykktesting: IRPA l SD anlegg: OneCo Technologies l Byggevarer: Optimera

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Nesten 15.000 kvadratmeter nye lokaler fordelt på to bygningskropper over syv etasjer gir god

nye kontorplasser til mer enn 500 ansatte i Brønnøysundregistrene. Byggene er sertifisert med «Very Good»-karakter i Breeam-Nor for designfasen, og prosjektet er gjennomført for å ivareta den samfunnskritiske rollen som Brønnøysundregistrene fyller.

– Det har vært stilt krav til oss som byggherre og til vår entreprenør underveis i hele dette prosjektet. Det var også en forutsetning som var godt kommunisert fra starten av prosjektet, forteller byggherres prosjektleder Sigbjørn Gladsø i Bygg Tech. Bygg Tech har sammen med Eipro hatt rollen som byggherrerepresentant i prosjektet.

Det nye kontorbygget har en kontorkapasitet stor nok til 595 mennesker, og med dette kan leietaker Brønnøysundregistrene samle virksomheten som frem til nå har vært spredt over tre bygg i Helgelands-byen. Omtrent 510 ansatte i Brønnøysundregistrene har flyttet inn i løpet av september.

– Her har de også rom til å vokse. Tilbakemeldingene fra leie-taker har også vært veldig gode. Det har jo vært noen småting som har dukket opp, men det har blitt ordnet raskt opp, forteller Gladsø.

Prosjektleder i leietaker Brønnøysundregistrene Ketil Ingebrigtsen bekrefter at de er godt fornøyde med de nye lokalene en liten uke etter at de begynte innflyttingen.

– Vi har fått mange gode kvaliteter tilpasset vårt behov, og de ansatte er veldig fornøyde med bygget. Vi har hatt et veldig godt samarbeid gjennom hele prosjektet, og det har resultert i et fantastisk godt bygg, sier Ingebrigtsen.

Skånsom sprenging

Veidekke Bygg har gjennomført prosjektet i arbeidsfellesskap med Veidekke-selskapet Block Berge Bygg. Veidekke-fellesskapet startet arbeidet på byggeplassen 1. august 2019. Gammel bebyggelse på tomten var revet i en egen entreprise, og entreprenøren kunne sette i gang med grunnarbeidet, som blant annet gikk ut på å sprenge ut fjell tett på de eksisterende lokalene til Brønnøysundregistrene.

– Her var det fjellgrunn og en eksisterende sprengsteinsfylling. Sprengingen var krevende, ettersom datainstallasjonene i registerbygget vegg i vegg med det nye kontorbygget var i drift gjennom hele byggeperioden. Det var bare rundt 3.000 kubikkmeter stein som ble sprengt ut, med dette var bare én meter fra eksisterende bygg på det tetteste. Det krevde god sikring, forbolting, flere målere på plassen og geolog. Det var en veldig forsiktig sprenging, understreker prosjektsjef Dagfinn Røkenes i Veidekke.

Sammen med prosjektleder Halvor Gunsteinsen har han hatt styringen på entreprenørsiden i prosjektet. Veidekke var med på å utvikle prosjektet fra 2017. Røkenes mener de har hatt god gevinst av å være en del av et stort og kompetansetungt konsern når de har bygget de nye lokalene til Brønnøysundregistrene.

– Vi hadde med oss erfaringer fra tidligere Veidekke-prosjekter, og jeg føler det var viktig at vi kunne trekke med oss erfaringer og kunnskap inn i dette prosjektet. Dette er et samfunnskritisk bygg, så det har vært strenge krav til konstruksjonen, og det er utfordrende å oppnå gode resultater i Breeam når man bygger på et sted som Brønnøysund kontra Oslo, forteller prosjektsjefen.

Solid byggekonsept

Bygget er utformet i samarbeid med byggherre Søren Nielsen AS og Ratio arkitekter.

Block Berge Bygg har produsert ytterveggselementene i prosjektet i sin fabrikk på Klepp i Rogaland. Elementene har derifra blitt kjørt til Sandnes, hvor de har blitt lastet på båt og fraktet nordover til Brønnøysund. Ettersom de nye kontorlokalene ligger helt nede ved sjøen, har entreprenøren kunnet laste elementene rett inn på plassen.

– Det har vært en nøkkel til suksess i dette prosjektet. Byggemetoden fungerte svært bra, og vi har fått opp et bygg med gode kvaliteter, sier Røkenes.

Akkurat det er byggherres prosjektleder Sigbjørn Gladsø helt enig i.

– Vi er veldig godt fornøyde med bygget. Vi har fått de riktige kvalitetene på de riktige plassene, og i samarbeid med leietaker og entreprenør har vi gjort nødvendige tilpasninger underveis. Vi har hatt veldig god og åpen dialog gjennom hele prosjektet, og vi har hele tiden visst hvor vi har hatt hverandre. Vi har diskutert alle kvaliteter og hvor listen skal ligge. Prosessene har vært gode, og sluttresultatet har blitt noe vi alle er fornøyde med, forteller han.

Ingen skadefravær

Bygget er direktefundamentert til fjell, og står på en plasstøpt bunnplate over havnivå. Råbygget består i all hovedsak av bærende sandwichelementer i betong i ytterveggene og plasstøpte plattendekker i etasjeskillene.

Totalt har Veidekke hatt mellom 120 til 150 årsverk på prosjektet fra byggestart sommeren 2019 til overlevering sommeren 2021. Prosjektet ble overlevert omtrent to uker etter opprinnelig planlagt overleveringsdato, etter avtale mellom entreprenør og byggherre.

– Koronapandemien har skapt noen problemer for enkelte leveranser og for deler av mannskapet. Vi hadde nok fått optimalisert sluttfasen hvis vi ikke hadde pandemien å ta hensyn til. Vi fikk et smitteutbrudd i april som gjorde at vi måtte stenge byggeplassen, og i realiteten kom vi ikke ordentlig i gang igjen før etter to uker. Vi har fulgt alle de retningslinjer som Veidekke har etablert sentralt, pluss enkelte ekstratiltak som følge av smitteutbruddet, forteller Røkenes.

Prosjektet har til gjengjeld ikke hatt en eneste skade med fravær.

– Det er vi selvfølgelig veldig fornøyde med. Vi har jobbet mye med å gjøre sikkerhetsarbeidet til en del av kulturen, og både byggherre og byggeplassledelsen har vært veldig til stede der, sier Røkenes.

– Sikkerhet har vært i fokus i alle faser av prosjektet. Vi har også hatt gevinst av fokus på ren og ryddig arbeidsplass som en del av Breeam-arbeidet. Når du har det rent og ryddig, gjør det noe med hele miljøet i prosjektet, supplerer prosjektleder Halvor Gunsteinsen.

Very Good

De nye lokalene til Brønnøy-sundregistrene er sertifisert for designfasen, med prosessen for å sertifisere bygget som ferdig bygget godt på vei.

For å oppnå «Very Good»-karakter uten å kunne hente poeng fra sentral beliggenhet, kollektivtilbud og infrastruktur som i de store byene, har prosjektet vært nødt til å jobbe målrettet for hvert poeng helt fra planleggingsstadiet. I tillegg til ryddig byggeplass har de hentet poeng ved å hente varme og kjøling til bygget fra energibrønner under bygget, og de fikk tidlig tett bygg for å få ned energibruken til byggvarme.

Sigbjørn Gladsø i byggherrerepresentant Bygg Tech forteller at det har vært et krav fra leietaker at nybygget skal Breeam-sertifiseres.

– Det har vært utfordrende. Vi er ikke vant til å jobbe med Breeam, og det samme gjelder for både entreprenører og leverandører her. Vi kan telle på én finger hvor mange Breeam-sertifiserte bygg som finnes i Brønnøysund – vel, snart. Før det siste sertifikatet kommer på plass, skal vi rive det gamle bygget som Brønnøysundregistrene holdt til i og etablere en park i tilknytning til det nye bygget. Men vi er på god vei, og Breeam-arbeidet har gått bra så langt, sier han.

Med et «Very Good»-sertifisert bygg og veldig fornøyde aktører og leietakere, kan man vel si at det har gått veldig bra.


Flere prosjekter