- Broene forfaller

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) mener vedlikeholdet av broer er forsømt og frykter at forfallet på broene skal komme ut av kontroll.

Vel 16 000 broer på riks- og fylkesveiene må vedlikeholdes for nærmere fire milliarder kroner i følge tall fra Statens vegvesen. OFV oppfordrer nå til nasjonal brodugnad og ber regjeringen bevilge milliardene som trengs.

- Norske broer har vært forsømt i en årrekke. Det fokuseres for lite på vedlikehold, også på broene, sier Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for Veitrafikken. Sammen med 15 vei- og trafikkorganisasjoner i alliansen Veivalg 2009 krever hun at veier og broer vedlikeholdes fortløpende og utbedres når de ikke er i henhold til fastlagt standard.

- Det som er så skummelt med broene er at forfallet ikke er synlig for vanlige bilister. Vi må kunne stole på at betongelementer og stålkonstruksjoner holder, og da er det skummelt å vite at Statens vegvesen allerede for fire-fem år siden registrerte et vedlikeholdsbehov på nesten fire milliarder kroner, sier Femoen.

OFV mener vedlikehold av broer kan være et effektivt tiltak for å motvirke finanskrisen fordi tiltak kan iverksettes uten omfattende planprosesser. Regjeringen har bevilget 80 millioner kroner til broene i tiltakspakken. Det udekkede behov er enormt.

Ifølge broeksperter i Statens vegvesen utgjør forsømt brovedlikehold under normale forhold ingen sikkerhetsrisiko for bilistene.

- Det blir ofte innført kjørerestriksjoner på dårlig vedlikeholdte bruer. Det betyr at det er det lokale næringslivet som blir rammet ettersom trailertransporten ikke kan kjøre over bruene, sier Femoen.

Klimaendringene og hvilke konsekvenser dette kan få for bruene er også et viktig tema.

- Mer ekstremvær stiller høyere krav til kvaliteten på bruene. Det betyr at mangel på vedlikehold i verste fall kan føre til kollaps av bruer, og i ytterste konsekvens frykter vi at menneskeliv gå tapt, sier Femoen.

Det er om lag 16053 bruer i Norge. Staten har i dag ansvaret for 10209 bruer. Fylkene har ansvaret for 5844 bruer. Etter 1. januar 2010 vil fylkene få ansvaret for 11800 broer.