- Fornybar vannkraftutbygging peker framover mot hva vi skal leve av i Norge de kommende tiårene, sier Bjarte Skår, administrerende direktør i Hywer i en pressemelding.

Brødrene Dahl Vasskraft skifter navn - skal satse på nye vannkraftverk i voksende marked

Brødrene Dahl Vasskraft blir Hywer AS. Selskapet skal framover rendyrke satsingen sin på utbygging av ny, fornybar vannkraft.

– Vannkraftmarkedet er i vekst og preget av høy aktivitet. Vi rendyrker satsingen og vil utvide aktiviteten ytterligere de kommende årene. Vi mener at den beste måten å gjøre det på er ved å opprette Hywer som et eget selskap, sier Bjarte Skår, administrerende direktør i Hywer i en pressemelding.

I år og de neste par årene skal det investeres åtte til ni milliarder kroner i ny småkraft, i tillegg til oppgraderinger og utvidelser av større vannkraftverk.

Hywer har i alt 14 totalentrepriser på ferdige kraftverk under bygging. I tillegg leverer selskapet rør og annet utstyr til et flertal av de totalt 60 prosjektene som nå er under bygging i Norge.

– Dette er det grønne skiftet i praksis. Fornybar vannkraftutbygging peker framover mot hva vi skal leve av i Norge de kommende tiårene. Det ønsker vi i Hywer å væra en del av, sier Skår.

Brødrene Dahl Vasskraft ble skilt ut som eget aksjeselskap fra 1. juni 2020 og får navnet Hywer AS. Selskapet er 100 prosent eid av Brødrene Dahl AS, og har fra starten 31 ansatte og et salg på over 500 millionar kroner årleg.

Hywer AS vil fortsatt være en del av konsernet Dahl Optimera Norge.