På Breviksbrua er arbeidet nå over i siste fase. Rekkverket er begynt å bli montert på vestsiden.

Breviksbrua ferdig i juli

Breviksbrua åpner for ordinær trafikk 13. juli, fire måneder tidligere enn tidligere annonsert.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding torsdag.

Da rehabiliteringen av brua startet i mars 2014, var det uvisst hvor store skader som hadde oppstått på bærekablene som holder brua oppe. Det ble derfor tatt høyde for at arbeidet kunne pågå helt inntil 15. november i år.

Oppdatert status

– Vi har hatt en gjennomgang av status for framdriften, og kan nå fortelle at vi vil avslutte arbeidet i løpet av uke 28. Brua blir åpnet for ordinær trafikk senest 13. juli, forteller prosjektleder Trygve Stien i Statens vegvesen.

Breviksbrua åpner for ordinær trafikk seinest 13. juli, forteller prosjektleder Trygve Stien i Statens vegvesen. Foto: Tor Arvid A. Gundersen, Statens vegvesen.

Før arbeidet ble satt i gang, hadde kontroller vist at det var brudd i 42 av wiretrådene i bærekablene. Under rehabiliteringen viste det seg at kun ytterligere 15 tråder var ødelagt. Prosjektet har hatt flere andre utforutsette forsinkelser, og arbeidet med å legge nye kabler under brua har tatt to måneder lenger tid enn beregnet.

Dette har igjen ført til at monteringen av selve rekkverket måtte utsettes, men nå opplyser Vegvesenet om at det vil stå ferdig i løpet av april.

69 millioner

I løpet av mai måned skal både rekkverk og de nye lysmastene være montert på vestsiden av brua, på samme side som gang- og sykkelveien. Den siste tiden blir det gamle gjerdet og lysmastene på østsiden fjernet og nyt rekkverk monteres, heter det i pressemeldingen.

– Så langt har vi også holdt oss innenfor budsjettet, som har en total ramme på 69 millioner kroner, hvorav vel 52 millioner er til det tekniske bruvedlikeholdet og resten til ulike trafikktiltak, forklarer prosjektleder Trygve Stien.