Brevik skole og grendesenter

Den gamle skolen hadde ikke flere utbyggingsmuligheter, og skal rives i løpet av sommeren. Den nye sjutrinns skolen er treparallell med SFO, og er dimensjonert for 588 elever. Med i prosjektet er også et etterlengtet grendehus med kulturscene.

Fakta

Sted: Store Brevik i Son

Prosjekttype: Barneskole 1. til 7. trinn

Bruttoareal: 8.937 kvadratmeter

Byggherre: Vestby kommune

Byggeledelse: MOLIS

Totalentreprenør: Skanska Norge, Bygg Distrikt I DK Østfold

Kontraktsum eks. mva.: 130 millioner kroner

Arkitektur: Link Arkitektur

Rådgivere: PGL, RIV vent og rør, RIE, RIVA, RIB, RIBR, RIAKU, RIBfy: Multiconsult l RIG: Skanska Norge l RIB Prefab: Contiga

Underentreprenører: Grunnarbeider og utomhus: Pro Landskap / Råde Graveservice l Peling: Entreprenørservice l Rør: Rørcompaniet l Elektro: Østfold Elektro l Ventilasjon: GK Inneklima l Betong: Norbetong l Sportsgulv: Egas Sport l Taktekker: Fagprosjekt l Metallarbeider: Frech l Maler: Buer l Byggtapetsering: Intep l Branntetting: Firesafe l Gulvsparkling: Komfort Gulv l Mur- og flisarbeider: Gram-Johannessen l Lås og beslag: DormaKaba Norge l Modulvegger og fast innredning: Sørlie Prosjekt l Sceneteknikk: Evercom l Dører: Nordic Door l Glass og aluminium: Glass Team l Heis: Otis l Solavskjerming: Solavskjermingsgruppen l Stålsøyler til solavskjerming: Metacon l Takstoler til amfi: Jatak l Slipt betonggulv: RAD Floor l Kraner: Nordic Crane l Fasadeplater: Optimera l Foldevegger: Sigmund Olsen Agentur l

Skoleeiendommen ligger i et naturskjønt område med skogkledde koller mot vest og med det idylliske Brevikttjernet i sør. Det nesten 9.000 kvadratmeter store volumet er plassert på skolens tidligere grusbane. Etter at den gamle skolen er revet skal det der etableres et nærmiljøanlegg med 7-er bane, mens ytterligere elementer er under planlegging. Den nye skolen er i to og tre etasjer, der arkitektene har valgt å trekke den høyeste delen lengst vekk fra boligområdet i nærheten.

Forprosjektet er utarbeidet av Multiconsult og Link Arkitektur, som begge ble tiltransportert til totalentreprenør Skanska Norge. Vestby kommunes budsjett, som også omfatter riving av den eksisterende skolen, etablering av nærmiljøanlegg og rehabilitering av gang- og sykkelveien igjennom området, er på 276 millioner kroner inkludert avgifter.

Passivhus og energibrønner

– Dette er første gang vi har bygget en passivhusskole. Da vi lyste ut kontrakten på prosjektering, var det med en opsjon på å prosjektere som passivhus. For Skanska sin del har det ligget til grunn hele tiden, for oss var det en vurderingssak i en tidlig fase. Skolen har ti energibrønner med en snittdybde på 200 meter. For første gang i et kommunalt prosjekt, gikk vi også inn for sedumtak, sier Vestby kommunes prosjektleder, Marianne Carlsen.

Sedumtaket har ikke bare med den trange tomta og overvannshåndtering å gjøre. Men også fordi det fra undervisningsarealene i tredje etasje vil bli et grønt utsyn, i tillegg til en utrolig utsikt over Son og Oslofjorden i vest.

Skanska Norge, som har en kontrakt på 130 millioner eksklusive avgifter, hadde fysisk oppstart i oktober 2016.

– Den største utfordringen var å bygge ved siden av en barneskole i full drift, med skolevei og transport av elever til og fra. Det var i både vårt og kommunens fokus, med kontinuerlige revisjoner av tiltak, som fysiske tiltak og trafikkvakter. Men vi hadde ingen uhell. Det var også en trang bygge-
tomt. Bygget tar nesten hele plassen vi hadde til rådighet, så logistikken var krevende, forteller Skanskas prosjekteringsleder Marius Sortland Myklebust.

Den trange tomta gjorde det nødvendig å fjerne overflateparkering for skolens ansatte. Parkeringskjelleren, med en vanntett konstruksjon, inneholder 31 p-plasser, sykkelparkering, tekniske rom, garderobefasiliteter og andre driftsarealer. Brevik skole står på 206 stålsøyler til fjell, med et bæresystem av stål og hulldekker, og har utforede bindingsverksvegger kledd med Ivarsson- og Formicaplater.

Oversiktlig organisering

Skolen består av tre fløyer med hver sin funksjon. To av fløyene er rene trinnarealer, mens midtfløyen inneholder fellesarealer og funksjoner knyttet til grendesenteret. Småbarnstrinnet (1-4) ligger i den mest skjermede delen mot sør, mens mellomtrinnet og gymsalen henvender seg mot atkomstområdet og parkeringen i nord.

SFO, som er dimensjonert for 204 plasser, er plassert i mellomfløyen og har et eget hjemmeområde med hjemmekjøkken.

For de ansatte blir de interne atkomstveiene mest mulig effektive ved at amfitrappa med scenen, biblioteket, kulturskolen, og arbeidsplasser og kontorarealer ligger i mellomfløyen.

Småbarnstrinnet, mellomtrinnet, gymsalen, kulturskolen og grendesenteret har hvert sitt inngangsparti. Det forenkler også mulighetene for soneinndeling slik at utleie og bruk kan pågå utenom skolens ordinære åpningstider.

– Dørmiljøet var en utfordring. Det gir mange forskjellige brukergrupper med en kompleks og krevende soneinndeling når det gjaldt adgangskontroll. Det scenetekniske utstyret med lyd- og lysanlegg, brukte vi mye tid på å planlegge, også med kulturavdelingen i kommunen. Det scenetekniske utstyret ble valgt som en del av leveransen i totalentreprisen for å få det integrert i byggeprosessen, i stedet for at det skulle ettermonteres, forklarer Carlsen.

Det åpne amfirommet har flere funksjoner; foaje, teater- og kon-
sertsal eller oppholdsareal. Amfiet er dimensjonert for 250 personer. Med åpen scene – dersom veggene mot gymsalen, scenen eller mot amfiet åpnes opp – vil det kunne gi sitteplass for ytterligere 100 personer. På det øverste planet i amfiet ligger administrasjonen og biblioteket.

LINK Arkitektur har valgt å gi enkelte av de vertikale feltene i fibersementplatene en oppfriskende fargesammensetning, som også skal angi funksjonsdelingen av bygget. En del av fasadeuttrykket er også solskjermingen som består av brede aluminiumslameller, fastmontert på utsiden. Enkelte partier, som i inngangspartiet, vil det etter hvert bli montert hvite plater med foliert kunst fra skolens elever.

– Plasseringsmessig er jeg mest fornøyd med hvordan det totale uttrykket er blitt. Jeg tenkte i starten at det blir et stort bygg, men det glir fint inn i omgivelsene. Det er også mange innvendige, gode løsninger, understreker Carlsen.

– Brevik skole og grendesenter er blitt et fint prosjekt som vi er stolte av å kunne levere fra oss, og som vi tror kan være til glede for barn, ansatte og foreldre, avslutter prosjekteringsleder Myklebust i Skanska.


Flere prosjekter