Brems i anleggsmarkedet får konsekvenser

Det norske anleggsmarkedet har vært gjennom en enorm utvikling de siste ti årene. Utbyggingen av veier, jernbane, kraftanlegg og øvrige infrastrukturprosjekter har blitt en betydelig del av den totale verdiskapningen i byggenæringen, og har økt i langt større omfang enn øvrige deler av næringen. Nå er utviklingstrenden derimot noe mer usikker.