Breivik Brygge

Vestbologo

Vestbologo

Strandlogo

Strandlogo

Tyark

Tyark

HolstValen

HolstValen

Markhuslogo

Markhuslogo

Rekkverkspesialisten

Rekkverkspesialisten

Celsalogo

Celsalogo

Kranproffen

Kranproffen

TotalSprinkler

TotalSprinkler

I sjøkanten i Bergen Vest har FM Strand ført opp fem blokker med til sammen 119 leiligheter, parkeringsanlegg over to plan, samt ny promenade langs hele sjølinjen. Prosjektet er ført opp i to byggetrinn.

Fakta

Sted: Breivik, Bergen Vest

Prosjekttype: Bybygg, boliger

Kontraktssum uten merverdiavgift: 212 millioner kroner

Byggherre: Vestbo/Breivik Brygge

Byggherreombud: Midtun Consulting

Totalentreprenør: FM Strand

Totalteknisk entreprenør: SAMTEK

Arkitekt: Tyark

LARK: Sweco

Rådgivere: RIB: Holst & Valen l RIV rør, RIA: Sweco Norge l RIV vent: VVT l RIV Sprinkler: Total Sprinkler l RIE: BO Elektro l RIBr: Firesafe

Grunnentreprise: Sartor Drange

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Anko l Betongarbeid: FM Strand l Armering: Celsa Steelservice l Betongsaging/kjerneboring: Mimax Asfalt & Betong Bergen l Gulvstøp: Hummervoll Industribelegg l Prefab vegger: Con-Form Bergen l Betongelementer: Nobi Voss l Stålarbeid: Fana Stål l Taktekking: Protan Entreprenør l Glass og aluminium: Gjesdal Aluminium l Blikkenslager: Fasade og Byggservice l Rekkverk: RekkverkSpesialisten l Tømrer: Byggmester Markhus l Maler: RSV Gruppen l Flis: Fagfolk l Parkett: Norgesgulv og Fagfolk l Rørlegger: BO Rør og Oswald Jørs l Elektro: M Thunestvedt og BO Elektro l Ventilasjon: GK Inneklima l Heiser: Schindler l Brannsikring: Damsgård Brannsikring l Sprinkler: Total Sprinkler (boliger), Anders O. Grevstad (garasjer og fellesområder) l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Kjøkken: Byggmakker kjøkkensenter Bergen l Kraner: Kranproffen l Armering: Celsa Steel Service

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Breivik Brygge AS og prosjektet er tilknyttet boligbyggelaget Vestbo. Tyark har tegnet prosjektet og FM Strand har ført det opp i en totalentreprise. Blokkene har fra fem til sju etasjer med boliger. Boligdel med boder og tilkomst er på 12.130 kvadratmeter BRA. Parkeringsanlegget er på 3.800 kvadratmeter BRA. Entreprisekostnad er på 212 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i oktober 2019 og prosjektet ble fullført i oktober i år.

Bygget i sjøkanten

Prosjektsjef Tommy Hornes i FM Strand forteller at prosjektet var krevende, med en lang og smal tomt og kun én tilkomstvei for kjøretøy på hjul.

– Vi bygde helt i sjøkanten hvor vi i flere faser av prosjektet måte benytte flåte for å utføre de planlagte arbeidene. Ved utbedring av eksisterende konstruksjoner og etablering av nye konstruksjoner under vann, har vi benyttet dykkere. I tillegg har det blitt boret ned over 200 stålkjernepeler i prosjektet, sier Hornes.

Blokkene er ført opp og innredet etter lean-prinsippene.

119 leiligheter

De fem blokkene rommer totalt 119 leiligheter, som er fra cirka 45 til cirka 110 kvadratmeter. Standarden er god og kjøperne hadde tilvalgsmuligheter. Alle leilighetene har egne terrasser eller balkonger (noen har tre terrasser). De fleste leilighetene har gode solforhold. Fra leilighetene er det flott utsikt over Byfjorden og Hjeltefjorden og mot Askøy og Litlesotra.

Mellom blokkene og rett i bakkant av dem er det belegningstein. I bakkant av blokkene er det et stort, skjermet uteområde med plen, lekeplasser og sittegrupper. Foran blokkene er det en sammenhengene promenade med dekke av tre og betong.

I parkeringsanlegget er det 136 p-plasser hvorav 14 av disse er HC-plasser. Det følger med en p-plass per leilighet. Resterende plasser er avsatt som gjesteparkering.

Kontrast til kystmiljøet

Daglig leder Thomas Tysseland i Tyark forteller at Breivik Brygge er et prosjekt som har sterke føringer i forhold til både plassering og historie til området.

– Det at tomten tidligere var benyttet til industri og lager for oljerelatert virksomhet, gjorde at vi fra første strek hadde et ønske om å bevare noe av den industrielle sjarmen med området, her kan det nevnes at kaien er bevart i sin form og funksjon. Det er også gamle fundament til oljetanker som nå er flotte uteoppholdsarealer for beboere. Byggene er tenkt i en renskåret form, dette for å tilføre en enkelhet og minimalisme som kontrast til det brokete kystmiljøet prosjektet står i, sier Tysseland.

Leilighetsbyggene er tegnet i varierende høyder, og med et signalbygg ytterst, dette henspiller til prosjektets første idé, en rundt tårn på 21 etasjer synlig fra Ulriken.

– Derav beholdt vi det runde fotavtrykket som et bygg som skal danne en avslutning mot sjøen. Byggenes planløsninger, gir alle boligene fasade i hjørne med to himmelretninger, og så har de terrasser som henvender seg til to sider med at de krager ut fra hovedvolumets hjørne.

Byggenes rene hvite fasader lander og avsluttes med en myk buktende garasje i naturmaterialer. Slik skapes en varm atmosfære på kaien, samtidig som byggene er løst funksjonelle i sin egen enkelhet. I andre overflater er det gjort et bevisst valg å bruke eksponert betong, dette gir et signal om fellesskap og robusthet som byggene trenger for å kunne stå trygt i et hardt klima, sier Tysseland.

Tilrettelagt for møteplasser

Landskapsarkitekt Karl-Magnus Eikeland i Sweco forteller at uterommene er plassert mellom bygg og bak bebyggelsen. Det er tilrettelagt for møteplasser mellom byggene, med flere nærlekeområder. Området er for det meste bilfritt med innkjøring til parkeringsanlegg helt i starten av prosjektet, selv om det er mulig å kjøre for levering og utrykningskjøretøy helt inn i boligprosjektet.

– Hele anlegget mellom og bak byggene er oppå parkeringsanlegget og det har vært utfordrende å skape god overvannshåndtering. Det er store høydeforskjeller i området, både ned mot bryggen og mot fjellknausen i bakkant. Det er tilrettelagt for ferdsel både opp og ned fra uteområdet. Det er gangforbindelser mellom mellomrommene og bryggeområdet for å gi god adkomst til sjø. Det er bygd en stor, romslig brygge på framsiden som er fleksibel i bruk og kan lett tas i bruk av alle. Selv om området er nært sjø og saltvann og med parkeringsanlegg under, er det mye vegetasjon som framstår frodig og grønn mot berget, sier Eikeland.

Breivik Brygge ligger dels på fjellgrunn og står dels på stålkjernepeler. Sartor Maskin utførte grunnarbeidene inkludert fjellsikring i en egen entreprise for byggherre.

Tre av blokkene er kvadratiske, den fjerde er rektangulær og den femte (Bygg A) er tilnærmet rund. Bærende konstruksjon består av plasstøpt betong, betongsøyler, con-form vegger, stålsøyler i yttervegger og hulldekker. Det har gått med nærmere 7.000 kubikkmeter plasstøpt betong i konstruksjonen.

Takene er flate, isolerte, tekket med takfolie og bæres av betong. Fasadene er kledd med hvite steni-plater. Det er glassfasader ved inngangspartiene. I leilighetene er det parkett på gulv (trestavs i første byggetrinn og enstavs i andre byggetrinn) og flislagte bad. Innervegger er bygget i tre-/stålstendere kled med gips. Himlinger er hovedsakelig i betong. Der det er tekniske føringer, er himling og nedsenket og gipset. Et felles teknisk rom for hele prosjektet er plassert i øverste parkeringsetasje.

Varige og robuste materialer

Varige og robuste materialer, spesielt i fellesarealer, skal gi enkelt og rimelig vedlikehold. Det er systemhimling i fellesarealene foran leilighetene i hver etasje, samt flåter mot mellomrapo i trappegang for å dempe lyd. Det er søppelnedkast til nedgravde, bunntømte containere ved inngangen til den ene blokka. Leiligheter og fellesareal er sprinklet.

Breivik Brygge er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med panelovner. Leilighetene er i energiklasse B. Alle leilighetene har balansert ventilasjon med et aggregat i hver leilighet.

Da byggeaktiviteten var på topp var over 100 personer med.


Flere prosjekter