Slik skal det nye sykehuset i Drammen bli. Illustrasjon: LINK

Slik skal det nye sykehuset i Drammen bli. Illustrasjon: LINK

Bravida fikk elektrokontrakt på nye Drammen sykehus

Bravida Norge skal levere alle elektriske installasjoner i sentralbygget til nytt sykehus i Drammen.

Bravida Norge forteller i en pressemelding at de  14. oktober signerte kontrakten K4001 for leveranse av elektroarbeidene i sentralbygget til nytt sykehus i Drammen. Kontrakten har en verdi på i underkant av 340 millioner norske kroner uten opsjoner og merverdiavgift.

Sentralbygget er på 90.000 kvadratmeter nybygg, og består av behandlingsbygget, poliklinikkbyggene, sengebygget og servicebygget. Fordelt på til sammen ni etasjer. Det er Helse Sør-Øst RHF som er byggherre for det nye sykehuset.

Prosjektet starter opp umiddelbart med planlegging og samhandling, og produksjonsstart vil være våren 2022 med ferdigstillelse i 2025, opplyser Bravida.

– For oss i Bravida Norge er dette en av største kontraktene vi har hatt på enkeltfag. Vi er allerede inne i prosjektet på sikkerhet, lås og beslag som vi ble tildelt i 2020, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke i meldingen.

– Vi har i en årrekke jobbet målrettet og strategisk for å vinne disse kontraktene og jeg vil berømme de hos oss som har gjort dette mulig, sier divisjonsdirektør for Divisjon Østlandet i Bravida Norge, Øyvind Hagen i samme melding.

– Byggingen av sentralbygget vil ha en bemanning på 10-50 personer fra Bravida, og vi vil stort sett gjennomføre dette ved egne medarbeidere fra våre avdelinger i Drammen, Sandefjord, Asker, Sarpsborg og Fredrikstad. En viktig del av bemanningen vil være mange av våre dyktige lærlinger som i dette prosjektet vil møte mange spennende utfordringer. Det har blitt lagt ned mye arbeid i tilbuds- og dialogfasen, og vi gleder oss nå til å komme i gang med dette prosjektet, legger han til.