Bravida drifter Steinkjer kommune

Avtalen fører til at Steinkjer kommune overlater fullstendig systemdrift av kommunens tekniske infrastruktur til Bravida Nord AS. I tillegg til vanlige driftstekniske oppgaver som daglig drift og overvåking, sikrer avtalen Steinkjer kommune oppfølging i form av jevnlige statusmøter og IKT-rådgivning.

BraDrift er Bravidas egenutviklede verktøy for overvåking og fjerndrift av tale- og dataløsninger. Med BraDrift-konseptet har Bravida utviklet en tjeneste som hjelper kunden med sikker og kontinuerlig overvåking og/eller drift av sine IT-systemer. - Steinkjer kommune har en teknisk infrastruktur som i dag består av 20 servere. For Steinkjer kommune er det viktig å sikre IT-plattformen mot problemer og driftsavbrudd, sier Viggo Billdal, IT-sjef i Steinkjer kommune. Bravida Nord er nå i implementeringsfasen og har opprettet en prosjektorganisasjon som har som hovedmål å sikre at implementering blir utført etter avtalt fremdriftsplan og de rammer som er avtalt. - Dette er en stor og viktig kontrakt for oss og vårt BraDrift-konsept. Det blir morsomt og spennende for vårt IKT-miljø på Steinkjer å sikre kontinuerlig drift av IT-plattformen til en av våre viktigste kunder. Vårt IKT-miljø har løpende utviklet sin kompetanse i forhold til markedets krav for å kunne håndtere slike utfordringer, sier Jon P. Aune, direktør i Bravida Nord AS. Bravida Nord AS overtar driftsansvar for Steinkjer kommune fra 1. mai.