Foto: Bravida

Bravida arrangerer sin tredje HMS-uke

– Grunnen til at vi avholder HMS-uke hvert år, er at vi skal skape en kultur for sikkerhet og hele tiden forbedre vårt sikkerhetsarbeid, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

– Den viktigste ressursen hos oss er alle de ansatte og ingen skal hverken bli fysisk eller psykisk skadet på jobb, sier han.

Fjorårets HMS-uke satte fokus på viktigheten av å aktivt bruke risikovurderinger i det daglige arbeidet. I år er hovedtemaet «STOPP et halvt»-metoden til Bravida:
* Stans opp
* Tenk deg om
* Observer risikoen
* Planlegg arbeidet du skal gjøre

  *Påbegynn arbeidet ditt, når du vet at du kan jobbe trygt

– Vi skal både stoppe opp og tenke gjennom før vi gjør en usikker oppgave selv, og vi skal si stopp hvis vi ser en kollega i risiko eller en hendelse som kan føre til en skade. Vi får den arbeidsplassen vi skaper selv, forteller prosjektleder for HMS-uka i Bravida Norge, Robert Krahl.

Mottoet for HMS-uka er derfor Bidra til et godt arbeidsmiljø – si ifra – ikke gå forbi!

Et godt arbeidsmiljø gjelder ikke bare fysisk sikkerhet, men også psykisk trygghet.

I Bravida har vi nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering – ingen ansatte skal utsettes for noen form for utilbørlig opptreden på jobb. Men det er dessverre slik at uønsket oppførsel også forekommer hos oss. I vår interne medarbeiderundersøkelse, Bravidakompasset, rapporterer cirka ti prosent av ansatte i Bravida Norge at de har blitt utsatt for mobbing, trakassering eller diskriminering på jobb i løpet av de siste 12 månedene. Derfor er det viktig at alle medarbeidere i Bravida vet hva de skal gjøre dersom de selv eller kollegaer blir utsatt for dette, og kjenner til Bravidas varslingsrutiner for kritikkverdige og ulovlige forhold, heter det i en melding fra selskapet.

Bravida har også en nullvisjon for yrkesskader, og har gjennom systematisk HMS-arbeid redusert antall ulykker vesentlig de siste årene. De vanligste risikoene og arbeidsulykkene i Bravida er knyttet til elulykker, fallulykker, både fra høyde og samme nivå, samt kuttskader. Et av tiltakene Bravida innførte i forbindelse med HMS-uka 2018 var et generelt hanskepåbud i hele konsernet.

– I løpet av HMS-uka ønsker vi å involvere kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere. Vi tror at vi har mye å lære av hverandre. Ved å dele vår kunnskap håper vi å kunne skape en bedre og tryggere bransje for alle, sier Tore Bakke.

Bravidas HMS-uke finner sted 9.-13. september 2019.