Brannvesenet gir opp å slukke brannen på Forus

Brannvesenet gir opp å slukke den kraftige brannen i gjenvinningsanlegget på Forus i Sandnes fra innsiden. Politiet har sendt ut varsel om mulig farlig røyk.

– Brannvesenet gir opp å slukke fra innsiden med røykdykkere på grunn av varmen, skrev politiet i sørvest på Twitter klokken 12.30.

Både flammene og røyken vil øke i omfang siden det er mindre effektivt med slokking fra utsiden, ble det opplyst videre.

Høy temperatur

– Det som har skjedd nå, er at vi har trukket våre mannskaper ut av bygget, vi har altså ikke røykdykkere inne, slik at brannen får utvikle seg innvendig, mens vi tar en utvendig slukking, sier vakthavende brannsjef Tom Meyer til Stavanger Aftenblad.

Dette gjøres på grunn av sikkerheten til brannmannskapene. Det er så høy temperatur inne at brannsjefen mener det er uforsvarlig å være der.

Han forteller at det er uklart om hele bygget vil brenne ned. Samtidig vil brannmannskapene drive med utvendig slukking og prøve å ta seg inn der det er mulig.

SMS-varsel

Politiet sendte ut et befolkningsvarsel der de advarer om potensielt farlig røyk og oppfordrer folk til å lukke vinduer og ventilasjon, og følge med på nyhetene for oppdateringer. Dette gjelder fortsatt.

Trafikken på Löwenstrasse i strekningen fra Svanholmen til Forusbeen stenges som følge av røykutviklingen, men at det er flere gode alternativer for omkjøringer i området.

Nødetatene ble varslet om brannen klokka 9.42 fredag. 15 personer ble evakuert. En time senere hadde brannmannskaper kontroll på brannen, men den blusset så opp igjen i et transportbånd.

To pustet inn røyk

Brannmannskaper fra tre stasjoner deltar i slokkearbeidet, og ekstra mannskaper ble tilkalt. Det var først ikke meldt om noen skadde personer, men det viste seg at to personer hadde blitt eksponert for røyk. De er sendt til legevakt for sjekk.

Brannen oppsto først i mottakshallen for papir og spredte seg så til sorteringshallen, skriver Stavanger Aftenblad.