Brannstasjonen SMN

Trond Espen Lorentzen

Brannfolkene er ute. Snart vil den gamle brannstasjonen i krysset Kongens gate/Søndre gate i Trondheim romme kunsthall, litteraturhus, kafé og store, lyse og veltilpassede kontorlokaler. 

Brannstasjonen SMN

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Nærings- og kulturlokaler

Bruttoareal: 6.500 kvadratmeter

Byggherre: Brannstasjonen SMN

Totalentreprenør: NCC Norge

Totalentreprisekostnad eks. mva.: 125 millioner kroner

Arkitekt: Bergersen Arkitekter

Rådgivere: KU/KP og BREAM-revisor: WSP Norge l Spesialrådgiver byggherre: Evotek l RI ventilasjon: ÅF Reinertsen l RI Miljø: Sweco l Byggekontroll: Rambøll Norge

Underentreprenører og leverandører:

Heis: KONE l Taktekking: Membrantak l Elektro: Fjeldseth l Systemhimlinger og -vegger: Tecmo l Stålarbeider: Trondheim Stål l Riveentreprenør: JV Demolering l Ventilasjon: Hamstad l Grunnarbei-der: AF Decom l Flis og murarbeider: Bugge l Hulldekker: Contiga l Dører: Dalco l Kjøkken: Foss Snek-keri l Rør: GK Rør l Solavskjerming: Hunter Douglas Norge l Røykluker og overlys: Icopal avd. Ever-light l Lås og beslag: KABA MøllerUndall l Vinduer: Nordvestvinduet l Armering: Norsk Stål l Bygge-varer: Optimera l Avretting: Rakon Bygg l Glass/aluminium: Ratdal l Branntetting: RH Prosjekt l Dø-rer: SSC Joinex l Blikkenslager: Tak og fasadespesialisten l Betong: Unicon l Maler: Utgaard l Solav-skjerming: Vental

NCC Norge AS har hatt ansvaret for den omfattende renoveringen, og prosjektleder Trond Espen Lorentzen er meget fornøyd med resultatet.

– Det er ikke tvil om at det har vært en krevende jobb, der vi blant annet har prøvd å ta vare på en rekke av de originale detaljene i bygget, forteller han. Nesten to år har arbeidet tatt, etter at selskapet Brannstasjonen SMN AS (som SpareBank 1 SMN står bak) overtok bygget og satte i gang en omfattende ombygging og oppgradering.

Stolte omgivelser

Og det skulle vel bare mangle at det ikke ble lagt vekt på detaljene i et bygg som så å si ligger i hjertet av historiske Trondheim. Den tidligere hovedbrannstasjonen ligger i krysset Søndre gate og Kongens gate, med en rekke andre flotte bygninger som nærmeste naboer: Trondhjems Sparebanks gamle hovedkontor, Frimurerlogen, Norges Banks gamle bygning og byens gamle rådhus, som i dag er en del av biblioteket.

– Selv om bygget så å si er nytt innvending, er det likevel tatt vare på enkelte detaljer fra tidligere. Både hovedinngangen og trapperommet er sammen med det gamle brannsjefkontoret fredet av Byantikvaren, og disse har bare fått en lett oppussing og er bevart i sin opprinnelige form. Det samme er også baktrappene, som vi har forlenget med to etasjer, sier Lorentzen.

Ny del

Hele bygningskomplekset, slik det fremstår etter at jobben er gjort og lokalene er klare til innflytting, er på omkring 6.500 kvadratmeter. I dag har bygget seks etasjer, samt to kjelleretasjer. I tillegg til dette har jobben også bestått i å oppføre et tilbygg. I tilbygget er det for øvrig syv etasjer, der den øverste består av forskjellige tekniske rom.

NCC har lagt stor vekt på miljøaspektet i arbeidet. Bygget er sertifisert etter BREEAM-standarden, og entreprenøren erfarer at både dette og andre miljøsertifiseringer etterspørres i stadig økende grad av både offentlige og private byggherrer.

Variert innhold

Det blir et variert innhold i bygget, som inneholder både nærings- og forretningslokaler. Det som kanskje har fått størst oppmerksomhet i lokalpressen i Trondheim, er førsteetasjen. Der blir det en stor kunsthall, ved siden av at det også er lokaler for Foreningen Litteraturhuset i Trondheim.

Planen er at dronning Sonja kommer til Trondheim i slutten av oktober for å stå for åpningen av byens nye kunsthall. Da Byggeindustrien var på besøk, sto de omkring tusen kvadratmeterne tomme, men skal etter hvert fylles med bilder og kunstneriske aktiviteter. Åpningsutstillingen blir en internasjonal utstilling, med kunstnere fra Norge, Sverige, Frankrike, Østerrike og Romania.

Sammen med litteraturhuset og biblioteket vegg i vegg er det klart for et nytt kulturkvartal i byen, og det blir også servering der. Sellanraa Bok & Bar er klar til å ta i bruk en del av lokalene, med bar, kafé og restaurant samt bokutsalg.

Store kontorlokaler

Når man ser bort fra det gamle brannsjefkontoret, er det meste av etasjene over blitt lyse og funksjonelle kontorlokaler for de nye leieboerne som snart er på plass. I tillegg til lyse landskaper er det naturligvis lagt opp til godt med stillerom og blant annet kjøkken og spiserom i de ulike etasjene.

En av utfordringene i byggeperioden har vært den gamle gymnastikksalen for brannkorpset. Den gikk over to etasjer, og der har man fått inn nytt gulv som deler den i to. Det er imidlertid bevart en åpen forbindelse mellom de to etasjene.

Man legger også merke til for eksempel løsningene som er valgt for vinduene. Utvendig har man beholdt de opprinnelige vinduene og vindusrammene mens det er satt inn nye vinduer inn mot lokalene. Selv om det ga noe mer arbeid, har man også valgt en løsning der man skråner veggen inn mot vinduet for på den måten å få mer dagslys inn.

Man legger også merke til løsningene som er valgt for vegg- og takpaneler, som både gir god akustikk og et tiltalende utseende, for å nevne noen av de mange detaljløsningene.

To års jobb

Prosjektleder Trond Espen Lorentzen forteller at NCC har hatt to år på seg i prosjektet, der man har hatt totalentreprisen. Det startet våren 2014, og de første tolv månedene gikk med til en samspillsfase mellom de ulike aktørene, noe som var vel anvendt tid, sier han.

– Deretter startet selve jobben i 2015, og den viste seg å bli omfattende. Blant annet har vi tatt ned alle vegger som ikke var bærevegger. Disse var oppført i teglstein, og det ble en tung og ikke minst støvfylt jobb å få fjernet dem - med slegge - slik at vi kunne sette opp nye i moderne materialer. Det var også nødvendig med omfattende forsterking både av gulv og vegger.

– Både å ta hull i gamle vegger og gulv og å lage utsparinger har vært krevende. For eksempel er det brukt glatt armeringsjern opprinnelig, slik at vi har måttet meisle ut før vi forankret og støpte inn de gamle armeringene der vi hadde kappet dem, forteller han.

Leietakere i kontordelen blir BNBank ASA, Eiendomsmegler 1 Midt-Norge og Foreningen Litteraturhuset i Trondheim.

Utfordring

Arkitekt Iver Berg Blomsøy hos Bergersen Arkitekter AS forteller at det var en stor utfordring å gå løs på et slikt prosjekt av flere årsaker.

– Det er alltid krevende når man skal inn og gjøre noe med eksisterende og verneverdige bygg, også fordi det viste seg at det kunne være avvik mellom de opprinnelige tegningene vi hadde og slik det var i virkeligheten, sier han. Blomsøy tilføyer at det er snakk om et bygg der første byggetrinn er fra 1943 og resten fra 1947.

Noe av tanken bak løsningene man har valgt, har vært i størst mulig grad å ta vare på det opprinnelige, siden bygget har vernestatus, og ta det med videre i det nye.

– Men dette har også gitt mye arbeid med for eksempel å bringe ventilasjon opp til dagens krav. En del av løsningen var å etablere en syvende etasje i den nybygde delen som utelukkende består av tekniske rom, sier han.

For arkitekten, som har arbeidet hos Bergersen i fire år, var dette det første store prosjektet han hadde ansvaret for.

– Vi kom inn i bildet allerede i 2013 da vi ble invitert inn i en konkurranse med to andre arkitektkontor, en konkurranse vi vant. Det å jobbe på et bygg sine premisser på en skånsom måte og rehabilitere til en ny type bruk har vært spennende og lærerikt. Vi har hele tiden hatt et godt samarbeid med byggherre og NCC, og jeg synes også det er verd å nevne at da NCC fikk anbudet, hadde man ikke det laveste tilbudet. Til tross for dette fikk de likevel oppdraget blant annet på bakgrunn av gode løsninger og referanser, sier han.