Brannstasjon Bergen lufthavn Flesland

Veidekkelogo

Veidekkelogo

Caverionlogo

Caverionlogo

Protanlogo

Protanlogo

Veidekke Entreprenør har ført opp en ny brannstasjon ved Bergen lufthavn Flesland.

Fakta

Sted: Flesland

Kontraktssum uten merverdiavgift: 49,2 millioner kroner

Bruttoareal: 1.600 kvadratmeter

Byggherre: Avinor

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Teknisk totalentreprenør: Caverion

Arkitekt forprosjekt: NSW arkitektur

Arkitekt detaljering: Forum Arkitekter

Rådgiver: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Betong, tømmer og elementmontasje: Veidekke Entreprenør l Taktekking: Protan Entreprenør l Grunnarbeider: Løvaas l Innredningsarbeider: Innomhus l Blikkenslager: Vidar Venge l Maler: Malermester Buer l Gulvstøp: Industrigulvspesialisten l Glass og aluminium: Kebo glass l Gulvbelegg: Stigen og Kronheim l Flis: BMP l Stålkons-truksjoner: Alsaker Stål l Betongelementleveranse: Nobi Voss l Innvendige metallarbeider: BOV l Lås og beslag: Låssenteret l Heis: Ing. Stein Knutsen/Otis l Kjøkken: Sigdal l Porter: Windsor

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Den nye brannstasjonen erstatter en 50 år gammel og utdatert stasjon. Byggherre er Avinor. NSW arkitektur hadde forprosjektering og Forum Arkitekter detaljering. Bygget har to etasjer og en mesaninetasje, med et samlet areal på 1.600 kvadratmeter. Kontraktssummen er på 49,2 millioner kroner, pluss endringer. Byggestart var i august 2021 og bygget ble fullført i august 2022.

Krevende logistikk

Prosjektleder Torstein Hoff Lund i Veidekke Entreprenør forteller at det var utfordrende at nybygget ligger vegg i vegg med et bygg som var i full drift i byggeperioden.

– Plasseringen førte til en del utfordringer med tanke på logistikk og koordinering med driften på flyplassen og tilkomst i eksisterende driftsbygg. Det var også en ekstra risiko knyttet til byggets plassering i forhold til ting som kan blåse ut på rullebanen. Vi hadde også utfordringer med leveranser for å få tett tak og komme i gang med innvendige arbeider midt på vinteren, sier Lund.

Han sier at alle fag brukte BIM og Lean Construction ble praktisert i forenklet form.

Kjempefornøyd

Første etasje inneholder garasje for brannbiler, lagerrom, garderober samt separate vaske- og tørkerom for brannklær. I andre etasje er det vaktrom, pauserom, kjøkken, soverom, terrasse og mesanin.

Fagkoordinator Magne Bårdsen sier at han og de andre brannfolkene er kjempefornøyde med den nye brannstasjonen.

– Vi har fått en større og tidsriktig stasjon med god oversikt, forteller Bårdsen.

Han sier at de ansatte har vært med fra forprosjektering og hele veien til ferdig bygg og hatt stor involvering i prosjektet.

Det er 29 ansatte ved brannstasjonen. Fire er til enhver tid på vakt, etter en femskifts-ordning.

Mange systemer må fungere sammen

Avdelingssjef Ingunn Fykse i Caverion Prosjekt Bergen forteller at selskapet har utført alle tekniske fag i prosjektet.

– Bemanning på bygget i innredningsfasen har vært rundt 12 personer fordelt på rør, ventilasjon og elektro. I tillegg har vi hatt personer med spesialkompetanse på Smart-fagene og teknisk integrator på bygget store deler av tiden, sier Fykse.

Hun sier at prosjektet har gått greit.

– Den største utfordringen har vært å få mange tekniske systemer til å fungere godt sammen med eksisterende anlegg og utvikle en god løsning for Crashalarmen sammen med Avinor, sier Fykse.

Energibrønner

Brannstasjonen er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med varmepumpe mot energibrønner. Toppene tas med elektrisk strøm.

Det er vannbåren gulvvarme i første etasje og radiatorer i andre etasje. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 134 kWh. Bygget har balansert ventilasjon og det er eget avtrekk for eksos i brannbilgarasjen.

Ligger på tidligere parkering

Den nye brannstasjonen ligger på den østlige delen av det som tidligere var P9 langtidsparkering. Dette området er nå en del av flysiden på flyplassen. Driftsbygget som brannstasjonen er bygget sammen med lå på østsiden av P9.

Grunnen består av grove tilfylte masser i et tidligere tjern.

– VI hadde stort fokus på bruk av rene masser og tok prøver for å avdekke eventuell PFAS eller annen forurensing, sier Lund.

Det ble gravd og sprengt en grøft til ny vannledning. I grunnen under bygget er det fettutskiller og energibrønner. Under bygget er det radonduk og oppstikk for fremtidig tilkobling av vifter ved behov.

Betong og stål

Den nye brannstasjonen har rektangulær form. Bærende konstruksjon er av plasstøpt betong, prefabrikkerte søyler, dragere og hulldekker og stål. Taket er av q-dekker med isolasjon og tekking. Fasadene har plater av aluminium og strekkmetallrister for å skape et røft uttrykk som passer til byggets funksjon. Det er glass- og aluminiumsfasade i hele fronten av bygget i andre etasje mot terrassen.

I første etasje er det gulv på grunn med vannbåren varme i hele etasjen. Det er betonggulv med påmalt epoksy i garasjen og i en del andre rom. Det er belegg i teknisk rom og fliser i våtrom. I andre etasje er det linoleum i alle oppholdsrom, epoksy i teknisk rom, sportsgulv i trimrom og fliser på toaletter. Det er innervegger av robustgips i første etasje der det er fare for skader ved påkjørsel og noen steder i andre etasje. I andre etasje er det også vegger av bjørkefiner. Det er systemhimling og flåter med treullsementplater, samt innslag av malt gipshimling og hvit standard systemhimling i begge etasjer.

Bygget har enkle og robuste overflater som tåler litt røff bruk og muliggjør enkel vask med spyling i garasjen.

Hovedinngangen ligger på brannstasjonens sørside. Siden stasjonen ligger inne på flysiden må besøk godkjennes.

Under byggingen var i snitt drøyt 20 personer med. Brannstasjonen er ført opp uten skader eller alvorlige avvik.


Flere prosjekter