- Brannsikkert nok med byggverk utført i tre

- Tre er et utmerket byggemateriale også brannteknisk, selv om det er brennbart, fordi vi vet hvordan det brenner, og kan treffe de nødvendige brannsikringstiltak, sier daglig leder av Tresenteret i Trondheim, Harald Landrø i en kommentar etter bybrannen i Trondheim.

Han mener det er irrelevant å sammenligne ny og gammel trehusbebyggelse mht. brann. Landrø har også noen konkrete kommentarer og refleksjoner i tilknytning til brannen. - Når det gjelder brannseksjonering mellom ulike deler av bygningskomplekser, kan intensjonen tilfredsstilles med ulike løsninger. En interessant observasjon etter brannen i Trondheim i den forbindelse er nordre gavlvegg i bygget til Gullsmed Morken, samt vestre gavlvegg for Motehuset Sand. Begge disse veggene i massivt treverk synes å ha stått godt mot direkte branngjennomgang. Spredning må ha skjedd over eller rundt, og skyldes mangelfull utførelse, utettheter og så videre. Jeg mener det riktig å presisere at det ikke bør være noen formelle eller tekniske hindringer for utstrakt bruk av tre. Det er imidlertid et faktum at vi bor i trebyen Trondheim, at trøndere og nordmenn generelt er glade i tre, at det er et miljøriktig og bærekraftig materiale, påpeker Harald Landrø. Hele Tre-Norge stiller opp Bybrannen gir store utfordringer med hensyn til gjenoppbygging. Samtidig har man nå muligheter til å videreutvikle trebyen Trondheim. Dette betinger at man ser på de arkitektoniske og teknologiske mulighetene materialet tre, gjerne i kombinasjon med andre materialer, gir brukt i en urban sammenheng. - Hele Tre-Norge stiller seg bak utviklingen av trebyen og Trondheim og er allerede tungt engasjert på NTNU gjennom Tresenteret i Trondheim, sier Landrø. Omfattende forskning Det er i løpet av de siste år gjennomført et større nordisk forskningsprogram under overskriften: Nordic Wood - med bl.a. et delprosjekt om brannsikre trehus. Dette har resultert i den tekniske rapporten/håndboken Brandsäkra Trähus, en nordisk kunnskapsoversikt og veiledning til bruk for både arkitekter, rådgivende ingeniører og brannmyndighetene.