Branis nye asfaltverk er av typen Lintec Linnhoff CSE 3000, og er nå under ferdigstillelse hos Lintec Linnhoff GmbH i Tyskland.

Brani investerer i eget asfaltverk i Vikersund

Brani øker satsingen i østlandsregionen og har besluttet å bygge et sitt eget asfaltverk på Snarum i Vikersund. Ifølge asfaltentreprenøren blir det et av Norges mest miljøvennlige asfaltverk.

Brani AS, som har hovedkontor i Lierskogen, ble opprettet i 2016. Selskapet er i dag en veletablert asfaltentreprenør på Østlandet. Gjennom å etablere et eget asfaltverk vil selskapet kunne produsere egen asfalt fremfor å kjøpe asfalt fra andre produsenter, skriver Brani i en pressemelding.

Selskapets investerer noen titalls millioner i et topp moderne asfaltverket, som etter planen skal stå ferdig tidlig i fjerde kvartal i år. Asfaltverket skal ligge i Snarum Pukkverk i Vikersund.

– Vi ønsker å produsere asfalt mest mulig miljøvennlig og kostnadseffektivt. Derfor investerer vi nå i et asfaltverk som blir et av Norges mest miljøvennlige, men som også gir asfalt av topp kvalitet til en konkurransedyktig pris, sier Roy Norum, styreleder i Brani.

Skal utfordre de store

I fjor la Brani omtrent 22 000 tonn asfalt, primært på østlandsområdet, men da gjennom innkjøpt asfalt.

– En stor fordel med å ha vårt eget asfaltverk er at vi gjør oss uavhengig av de store selskapenes «av og på»-politikk med hensyn til leveranse av kvalitetsmasser til konkurransedyktige betingelser, sier Roy Norum.

Brani ønsker å være en frittstående aktør som kan kontinuerlig levere høykvalitetsmasser og dermed representere et attraktivt alternativ for mange mindre- og mellomstore entreprenører som møter mange av de samme leveransebegrensningene i hverdagen, skriver Brani i meldingen.

Miljøvennlig asfaltverk

Det nye asfaltverket er av typen Lintec Linnhoff CSE 3000, og er nå under ferdigstillelse hos Lintec Linnhoff GmbH i Tyskland. Asfaltverket vil kunne produsere opptil 200 tonn asfalt per time, med tre tonns mixer og 350 tonn lagersiloer for ferdigprodusert masse.

Anlegget har integrert skumanlegg for produksjon av

Per-Kristian Arentz-Nilsen, daglig leder i Brani. Foto: Brani.

lavtemperaturasfalt (LTA). En fullverdig LTA-enhet gjør at anlegget kan produsere lavtemperaturasfalt, med 35-40 grader lavere produksjonstemperatur enn tradisjonell hot-mix asfalt. Det byr lavere energiforbruk og utslipp samt bedre arbeidsmiljø for asfaltarbeidere, melder Brani.

–Utslippene av støv, støy og CO2 ligger langt under myndighetens krav, sier Per-Kristian Arentz-Nilsen, daglig leder i Brani.

Gjenbruksasfalt

Asfaltverket kan ifølge Brani også produsere asfalt med opptil 20-25 prosent innslag av gjenbruksasfalt, med tilhørende betydelige kostnads- og miljøbesparelser. Verket går i tillegg på elektrisitet og gass, som gir svært lave utslippsverdier.

– I dag kjøper vi til tider asfalt fra verk som ble etablert for 20 år siden og som ikke er bærekraftige miljømessig sett. Entreprenørbransjen må i likhet med andre bransjer bli mer miljøvennlige, uten at vi øker veikostnadene. En lavthengende frukt er i så måte å bruke asfalt som er fremstilt mest mulig miljøvennlig, sier Arentz-Nilsen.

God tilgang til steinforekomster

Asfaltverket skal ligge i Snarum Pukkverk i Vikersund. Ifølge asfaltentreprenøren har de tilgang på steinforekomstene med gode egenskaper for asfaltproduksjon. Det mener Brani vil gi selskapet god mulighet til å delta i alle typer offentlige anbud, inkludert statskontrakter.

Forventer betydelig vekst

Brani har i dag 21 ansatte og forventer å omsette for omtrent 45 millioner kroner i 2020. Ved det nye asfaltverket på Snarum kommer selskapet til å ansette ytterligere 4-5 årsverk, og selskapet budsjetterer for en betydelig vekst.

– Målet er å øke antall arbeidsplasser ytterligere når vi er operative med asfaltverket vårt og begynner å levere asfalt, og legge asfalt, til veier på hele østlandsområdet, sier Arentz-Nilsen.