Ett av Braathen Landskapsentreprenørs mange presisjefylte prosjekter  er utomhusanlegget på Regjeringens representasjonsbolig.

Tommy Stensletten

Braathen Landskap Årets Bedrift i Follo

Braathen Landskapsentreprenør er kåret til Årets Bedrift i Follo 2013.

Landskapsentreprenøren fra Enebakk har sine røtter tilbake til 1968 og er i dag blant de ledende i sin bransje. Utviklingen vitner om større og mer kompliserte prosjekter hvor tverrfaglig kompetanse er nødvendig, og blir mer verdsatt, heter det i en pressemelding fra Naml - Norske anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører.

I 2009 flyttet virksomheten inn i et etterlengtet kombinasjonsbygg på Gran i Ytre Enebakk. Braathen Landskapsentreprenør bygger komplette utomhusanlegg som parker, idrettsanlegg, torg- og gateløsninger for i hovedsak offentlige oppdragsgivere, større private utbyggere og entreprenører.

Gratulerer med prisen Årets Bedrift i Follo 2013, Einar Braathen. Er kompetanse bedriftens største fortrinn?

Fakta

Juryens begrunnelse

• Prisvinneren er en ledende i landet innenfor sin bransje

• Prisvinneren utvikler og bygger kvalitet som vekker oppmerksomhet og er samfunnsnyttig

• Prisvinneren er innovativ

• Prisvinneren har utviklet en virksomhet med sunn vekst, kompetanse og kvalitet gjennom hele verdikjeden

• Prisvinneren har plassert Ytre Enebakk og Folloregionen på kartet både regionalt og nasjonalt

 Årets Bedrift i Follo

Follo Næringsråd i samarbeid med DNB, Nordea, Handelsbanken Ski og Kolbotn, Sparebank 1 Ski og Kolbotn, Sparebank1 Østfold/Akershus Drøbak, Askim Sparebank, Spydeberg Sparebank og Morgenavisen ØB deler hvert år ut prisen, Årets Bedrift i Follo, Gründerprisen i Follo og ØB leserens favoritt.

- Vi mener selv at kvalitet og kompetanse er viktig, og vi forsøker å stå for en solid utførelse i alle ledd. De siste årene har vi sett en dreining i markedet hvor oppdragsgiverne setter større pris på kvalifikasjoner, og ikke bare på pris. Vi synes selvsagt at det er positiv at kundene verdsetter kompetansen vi har å tilby, sier Braathen.

Prestisjetunge prosjekter

Braathen Landskapsentreprenør har nok av prestisjetunge prosjekter å vise til på referanselisten.

Ekebergparken i Oslo med sine 300 dekar er det største oppdraget i geografisk utstrekning hittil. Den viktigste delen av prosjekter var oppgradering av veier, stier og trapper samt hageanlegg og skogbunn. Utplassering av de mye omtalte skulpturene var kronen på verket. Fra Christian Ringnes, styreformann i C. Ludens Ringnes Stiftelse som har ansvaret for parken kommer følgende referanse av Braathen Landskapsentreprenør. - Resultatet er blitt håndverksmessig nennsomt og av høy kvalitet, fremdriften har vært imponerende og viljen og evnen til å håndtere overraskelser og endringer på en smidig og konstruktiv måte, har vært forbilledlig, sier Ringnes.

Tommy Stensletten

Regjeringens representasjonsanlegg som består av tre historiske bygninger og inkluderer Norges statsministerbolig har en nyanlagt hage designet av Snøhetta landskapsarkitekter. Det stilles høye krav til kvaliteten på arbeid og vedlikehold i hagen. Braathen Landskapsentreprenør har alt utvendig vedlikehold av hage gjennom hele året. Det Kongelige Utenriksdepartement hvor Representasjonsanleggene hører inn under er meget godt fornøyd med den faglige dyktighet og rådgivning virksomheten tilbyr.

Et av Norges mest kjente kulturminner Eidsvollbygningen er restaurert. Det som var spesielt var at bygningen ikke skulle bevares som den var, men tilbakeføres til 1814. Dette har krevd grundige studier og forberedelser. Restaureringen har omfattet Eidsvollbygningen, paviljongene og parken. Statsbygg valgte Braathen Landskapsentreprenør til restaurering av uteanleggene.

- En spennende jobb hvor vi ble valgt utelukkende på grunn av kvalitet og vår erfaring med historiske anlegg, avslutter Braathen.

Juryen er i år representert ved Follo Næringsråd, Sparebank1 Østfold/Akershus, DNB, Nordea, Askim Sparebank, Handelsbanken Ski/Kolbotn, Spydeberg Sparebank, Sparebank1 Oslo/Akershus.