Tore Bakke administrerende direktør i Bravida Norge. Foto: Erik Burås / Bravida Norge
Tore Bakke administrerende direktør i Bravida Norge. Foto: Erik Burås / Bravida Norge

Bra fra Bravida Norge

Bravida Norges fjerde kvartalstall viser en bedring i både omsetning og resultat.

– Det er svært gledelig at vi til tross for krevende tider i byggebransjen hadde en veldig fin omsetningsvekst både i siste kvartal og totalt i 2023 og hvor vi i tillegg greide å øke EBITA med 27 prosent, 13 prosent for 2023 samlet. Vår servicevirksomhet fortsetter, i tråd med strategien vår, å vokse, og service utgjorde i fjerde kvartal 52 prosent av omsetningen. Nettoomsetningen vår økte med 4 prosent i kvartalet, 10 % totalt i 2023, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge i en pressemelding.

Nettoomsetningen i kvartalet økte med fire prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og utgjorde 1.694 millioner svenske kroner (1.622). Selskapet tilskriver den økte nettoomsetningen både service- og prosjektvirksomheten. Servicevirksomheten utgjorde 52 (52) prosent av total nettoomsetning. Organisk vekst utgjorde 7 prosent, oppkjøp økte den med 4 prosent og valutaendringer minket nettoomsetningen med 7 prosent. EBITA-resultatet økte med 27 prosent og utgjorde 99 millioner svenske kroner (78). EBITA-marginen ble forbedret og utgjorde 5,9 (4,8) prosent.

– I desember overtok Bravida eierskapet av Thunestvedt Konsern. Selskapene i Thunestvedt-konsernet har en serviceandel på over 60 prosent, og med oppkjøpet har vi vokst med nesten 400 medarbeidere. Vi har styrket vår posisjon på Vestlandet, der vi nå er den største aktøren innen service og installasjon, sier Bakke.

For året under ett fikk Bravida Norge en omsetning på 5,9 milliarder svenske kroner, og et EBITA-resultat på 320 millioner svenske kroner.

Han oppsummerer med at de har prestert bra i et krevende kvartal og et krevende år i byggebransjen.

– Vi er godt posisjonert for fremtiden med høy grunnbemanning, høy serviceomsetning, økt tjenestetilbud og en solid ordrereserve, avslutter Tore Bakke.