Innflyttingen i det nye sykehuset i Stavanger er utsatt på ubestemt tid. Foto: Helse Stavanger/Sykehusbygg

Innflyttingen i det nye sykehuset i Stavanger er utsatt på ubestemt tid. Foto: Helse Stavanger/Sykehusbygg

Bravida slår tilbake i sykehus-strid – mener de er hengt ut

Administrerende direktør Tore Bakke i Bravida avviser at de har skyld i at innflyttingen i nye Stavanger universitetssykehus er utsatt. – Vi er helt uenige i påstanden fra ledelsen i Helse Stavanger og er overrasket over at de henger ut en leverandør på denne måten.