– Treindustrien vil nå bruke tid på å sette seg grundig inn i arbeidet som er gjort, all kunnskap er verdifull for å utvikle gode bygg, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

– Treindustrien vil nå bruke tid på å sette seg grundig inn i arbeidet som er gjort, all kunnskap er verdifull for å utvikle gode bygg, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

– Bra det er utviklet et verktøy som effektiviserer fraviksanalyser

Torsdag lanserte Boligprodusentene en ny versjon av konseptet «Branntrygg», som et verktøy for å gjennomføre fraviksanalyser for utvendig trekledning. Treindustrien mener det er bra at det er utviklet et verktøy som effektiviserer fraviksanalyser, og de vil nå bruke tid på å sette seg grundig inn i arbeidet som er gjort.

Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien skriver i en kommentar til Byggeindustrien at det er bra at det er utviklet et verktøy som effektiviserer fraviksanalyser slik at man kan unngå å bruke brannrådgiver på hvert enkelt bygg i tilfeller hvor man ikke tilfredsstiller kravet i regelverket for preaksepterte ytelser.

– Vi har full tillit til at myndighetene følger opp og påser at regelverket både etterleves, og at markedet veiledes slik at gjeldene lover og regler følges. Brann som tema er satt høyt på dagsorden både i fagmiljøer, hos myndigheter, boligprodusenter, produsenter av byggevarer og produsenter av maling, lakk og beis. Dette har gitt ny kunnskap som er nyttig for kontinuerlig forbedring og innovasjon, sier Finstad.

Hun peker på at Boligprodusentene legger til grunn noen forutsetninger knyttet til trekledning som er gjenstand for prosess hos DiBK, blant annet gjennom et markedstilsyn.

– Maling og beisprodusentene utfordres på å dokumentere sine produkter slik at boligprodusenter ivaretar sitt ansvar i henhold til regelverk på en kostnadseffektiv måte. Myndighetene vil ta stilling til hva som er riktig sikkerhetsnivå i bygg gitt i oppdrag fra statsråd. Treindustriens forventing er at regelverket klargjøres slik at regelverket er godt forståelig for brukerne, påpeker Finstad.

Hun oppfatter at verktøyet fra Boligprodusentene, «Branntrygg», skal påse at boligprodusenten overholder sitt ansvar.

– Treindustrien vil nå bruke tid på å sette seg grundig inn i arbeidet som er gjort, all kunnskap er verdifull for å utvikle gode bygg. Det er bra at Boligprodusentene tar et tydelig ansvar som påligger dem, og Treindustrien er positive til at det etterspørres dokumentasjon på både kledning, andre byggevarer og maling, sier Finstad.