Br. Røsand bygger helsesenter

Br. Røsand AS har fått i oppdrag av Storfjord Helsesenter AS å oppføre tilbygg til Muritunet i Valldal i Norddal kommune.

Prosjektet oppføres i totalentreprise. Btoareal 3244 kvm fordelt på legekontorer, helsestasjon, tannklinikk for fylkestannlegen, NAV, behandlingsrom og teamrom for Muritunet. Oppføres i stål med hulldekker. Byggetid mars 12 - vår 13. Kontraktssum ca 55 mill. kr.