På bildet fra venstre; Øystein Knudsen (Bosvik), Halvard Skaaland (Bosvik), Frode Bjørntvedt (Bosvik), Karen Mauritzen Midbøe (SUS2023), Lars Egil Borsheim (SUS2023) og Silje Lyslo (SUS2023). Foto: SUS2023/Espen Hansen

Bosvik skal levere fast inventar til det nye sykehuset i Stavanger

Helse Stavanger har inngått avtale med Risørselskapet Bosvik AS om å levere fast inventar til det nye universitetssykehuset i Stavanger.

Kontrakten har en verdi på 9,1 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Det er en rekke ulike deler av inventaret på hele det nye sykehuset som er omfattet av avtalen, skriver prosjektet i en pressemelding.

Dette gjelder pasientskap på sengerommene, ulike deler av resepsjonsskranker og ekspedisjoner og arbeidsstasjoner på forskjellige poster og avdelinger. Dette omfatter flere typer glassfelt med luker, skranketopper, brystninger og andre detaljer i alle de ulike byggene som utgjør nytt sykehus.

- Vi er veldig glade for å ha vunnet denne kontrakten med det nye sykehuset i Stavanger. For oss er dette med på å sikre arbeidsplasser. Nå starter planleggingen av arbeidene i tett samarbeid med byggeprosjektet, sier Halvard Skaaland, prosjektsjef i Bosvik AS i meldingen.

Leveransene ligger et stykke frem i tid, planen er at arbeidet starter i 2021. Deler av leveransen produseres på fabrikken i Risør, og leveres prefabrikert for montering i Stavanger. Bosvik skal prøve ut delene i testområdet som SUS har bygget like ved byggeplassen og basere sin leveranse på erfaringene derfra. Målet er å en effektiv logistikk i tillegg til å få prøvd ut løsningene i testrommene.

- Denne kontrakten omfatter områder som er viktige for pasienter og medarbeidere på SUS. For pasientene skal Bosvik lage skap der de kan oppbevare sine eiendeler på pasientrommet, og vi tror pasienten vil bli fornøyde. De skal også levere deler av området der helsepersonellet skal jobbe, og vi ser at dette blir bra, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

-Bosvik AS har erfaring fra A-Hus og Sykehuset i Vestfold som er tilsvarende prosjekter, og vi gleder oss til å starte på denne jobben, sier Frode Bjørntvedt, daglig leder i Bosvik AS.