Borten Moe reagerer på krav om økt støtte til studentboliger

Studentsamskipnadene har en egenkapital på mange milliarder kroner, ifølge statsråd Ola Borten Moe. Han reagerer på krav om økt støtte til studentboligbygging.

Høyere utdanningsminister Borten Moe utelukker ikke at det kan bli aktuelt å ta en større del av regningen enn dagens kostnadsramme tilsier. Han stiller imidlertid spørsmål ved hvorfor studentene risikerer å måtte ta regningen i form av økte husleiepriser, ifølge TV 2.

– Det er en reell utfordring at samskipnadene bygger mye færre boliger enn det Stortinget bevilger penger til. De har jevnt over mye penger, og sitter med en samlet egenkapital på mange milliarder kroner, sier han.

Staten dekker omtrent en tredel av prisen for nye studentboliger, dersom det går under kostnadsrammen på rundt en million kroner. Det er for lavt for mulige byggeprosjekter i dag, ifølge Samskipnadsrådet.

– Da må vi velge mellom å la være å bygge, eller å bygge uten tilskudd med den konsekvens at husleien til studentene blir høyere enn den trenger å være, sier styreleder Hans Erik Stormoen i Samskipnadsrådet. Studentsamskipnaden i Oslo har anslått at det kan bety cirka 1.000 kroner dyrere husleie for kommende hybler.

Moe vil gjerne finne ut hvordan det egentlig står til med studentboligøkonomien for samskipnadene.

– Jeg tror de tjener mye penger, som de bruker på andre gode formål studentene bestemmer selv. Men jeg er jo interessert i å få bygget de boligene vi bevilger midler for, sier han.