Borgund vidaregåande skole

Borgund vidaregåande skole

Sted: Ålesund

Prosjekttype: Skolebygg

Bruttoareal tilbygg: 2500 kvm

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune

Totalentreprenør: HENT

Kontraktsum eks mva:
50,5 millioner kroner

Prosjektkostnad:
70 millioner kroner

Byggherreombud:
Hammerø og Storvik

Arkitekt: Arkitekt Svein Skylstad as

Rådgivere: RIB: Stavseng Ingeniørfirma - RIG: Nordconsult - Stikking: Longvas Oppmåling - RIAku: Teknoconsult - Systemintegrator: BSI - RIV: Riksheim Consulting - RIE: Karl Kvalsund - Integrator: Norconsult

Underentreprenører/leverandører: Rørlegger: Ø. Uri & Sønn - Elektro: Relacom - Grunn og utomhus: Aco Anlegg - Prefab.betong: Elementpartner - Hulldekker: Spenncon - Riving og betongsaging: Hjelvik Betongsaging - Stål/blikk: Hevad - Glass og alu: Ove Straumsheim - Kuldeteknikk: Kulde og elektro - Brannsikring: RH Prosjekt - Taktekking: Vestlandstak - Gulv-akryl: Minor Industriplast - Himling: JB Akustikmontage - Maler, mur og gulvbelegg: Nielsen og Mele - Innv. alu.vinduer: Swea Bygg - Vinduer: NorDan - Dører: Joinex - Lås og beslag: Beslag-Consult - Auditoriestoler: Foraform - Solskjerming: Vental - Takskinne: Termo Storkjøkken - Foldevegger: Byggmontering Møre - Byggvarer: Optimera - Byggvarer: Maxbo

Det skulle bygges en avdeling for elektrofag på tomta i Yrkesskolevegen i Ålesund. I stedet ble det matfag. Uansett: Resultatet er imponerende, ikke minst innendørs.

Rektor Jessie Strand Fagervoll sier ubeskjedent at dette er blitt et av de mest moderne undervisningsbyggene i sitt slag i Norge. Hun er rektor ved Borgund vidaregåande skole i Spjelkavik i Ålesund.

Matfagavdelingen er fjerde byggetrinn siden 2005. Hun har dermed vært øverste leder på en skole som mer eller mindre har vært et anleggsområde i alle disse årene. 440 millioner kroner er investert i skolebygg, hvorav den siste tilveksten på 2500 kvm har en netto prislapp på 70 millioner kroner. Totalt har skolen nå et gulvareal på 19.272 kvm.

Elektrofagavdelingen er femte og foreløpig siste byggetrinn. Byggherren, Møre og Romsdal fylkeskommune, har ikke satt av penger til dette byggetrinnet. Det er derfor uvisst når det kan bygges. Elektrofagelevene må derfor holde hus i brakker inntil videre.

– Grei byggeprosess
Skolen har totalt 880 elever, hvorav 90 har fått plass på matfagavdelingen. Ifølge rektor har byggeprosessen gått veldig greit, til tross for at den nye matfagavdelingen er bygd sammen med det eksisterende skolebygget.

– Det ble satt opp en vegg mot anleggsområdet, som ble helt avsperret. Jeg synes det gikk knirkefritt, sier Strand Fagervoll.

Det er den tidligere – og nå nedlagte – husmorskolen i Ørskog som har flyttet til Spjelkavik. Her skal det foregå fagopplæring innen kjøkken, konditori, bakeri og restaurant. Det er også tilrettelagt for et ressurssenter som har ansvar for voksenopplæring.

En runde i de nye lokalene forteller oss at her er det gjort et kvante-sprang fra den tradisjonelle husmorskolen. Det er to store kjøkken, eget bakeri, egne rom for håndtering av fisk og slakt, auditorium med videokamera og avspilling, slik at elevene kan følge med i matlagingen, vrimleareal, klasserom og toaletter. Alt innenfor ren sone.

Store summer er brukt til moderne utstyr. Det meste er digitalt og automatisert.

– Her skal det god teknisk kompetanse til for å betjene ovner og annet utstyr, fastslår driftssjef Åge Humlen.

Han viser Byggeindustrien rundt i de nye lokalene, der det er tilrettelagt for god hygiene med klare skiller mellom rene soner og områdene utenfor. Et avansert senter for ventilasjon og varme er plassert i den nye delen av bygget. Hele bygningen er tilknyttet fjernvarme fra søppelforbrenningsanlegget på Grautneset i Breivika, ikke langt unna det nye skolebygget.

Arkitekt Svein Skylstad as i Trondheim har arbeidet med denne skolen siden 2004. Han har også tegnet det fjerde byggetrinnet, som nå er ferdig.

– Vi har hatt en plan for skolen helt fra starten. Denne gangen ble det en endring i planene, i og med at det ble bygd en matfagavdeling i stedet for en elektroavdeling. Grunnflaten ble dermed større enn forutsatt i de opprinnelige planene våre, sier Skylstad til Byggeindustrien.

– God samhandling
Å bygge ny skole med 800 elever som nærmeste naboer til anleggsplassen har vært utfordrende, men ikke direkte problematisk, ifølge prosjektsjef Arild Larsen i HENT AS.

Larsen sier til Byggeindustrien at en solid, provisorisk vegg ble satt opp mot eksistrende bygg allerede før byggestart og i skolens ferie.

– Samhandlingen med skolens personale i byggefasen har vært tett. Vi har gjennomført jevnlige møter for utveksling av informasjon om aktiviteter som for skolen har vært viktig å holde støyfri, eksempelvis eksamener, og planlagte støyintensive perioder som HENT har vært nødt til å gjennomføre. Den gode informasjonsutvekslingen har medført at vi ikke har opplevd hendelser som var problematisk for noen av partene.

Skolen er i hovedsak et prefabrikkert betongelementbygg, med synlige betongoverflater både innvendig og utvendig, som forøvrig på skolen. Det har vært utstrakt bruk av baderomsplater på vegger og akrylbelegg på gulv for å tilfredsstille kravene til storkjøkken.

– Skolen er bygd ut etappevis gjennom fire byggetrinn, og et femte kommer. Hvor fordyrende og kompliserende er dette i forhold til en helhetlig utbygging?

– Det har klart sine utfordringer logistikkmessig, men når disse utbyggingene i hovedsak er nye fløyer og påbygninger begrenser det seg til noe fordyrende sammenkoblinger.

– HENT har mange prosjekter i Ålesund for tiden. Kan det sies noe om nye prosjekter i området og om hvordan HENT vurderer denne regionen?

– Møre og Romsdal er et fylke med et aktivt næringsliv, og regionen rundt Ålesund har gjennom en årrekke vært et interessant område for HENT å operere i, sier prosjektleder for marked, Geir Leseth.

– Med utgangspunkt i vårt kontor på Color Line Stadion, som for øvrig er bygd av HENT, styres det prosjekter med en ordreverdi på i underkant en halv milliard kroner. Det er også flere nye interessante prosjekter som vi håper å komme i posisjon på i regionen. Før sommeren ble HENT tildelt to skoleprosjekter i Ålesund, Høyskolen og Nørvasund skole. I tillegg er vi i også i gang med en ny Maxbo-butikk nær byen. HENT vil også å tiden som kommer gjøre det vi mener er rett for å opprettholde vår status som Møre og Romsdal største entreprenør.

Tekst og foto: Kjell Herskedal