Det ble forsinkelser på E6 i Gudbransdalen fredag morgen etter at en borerigg under transport gikk i asfalten (illustrasjonsfoto).

Borerigg på 15 tonn smalt i asfalten

En borerigg under transport smalt i asfalten på E6 ved Harpefoss etter at lastekjettingen røk tvers av.

Hendelsen skjedde tidlig fredag morgen. Det er gd.no som melder dette.

Boreriggen tilhører entreprenøren Erling Rolstad.

- Lastekjettingen røk tvert av og riggen nærmest skled av lasteplanet, forteller politibetjent Brede Holdbrekken ved Midt-Gudbransdal lensmannskontor til gd.no.

Politiet opplyser at boreriggen var forsvarlig lastet og at det trolig dreier seg om et tetthetsbrudd. Skadene var ikke verre enn at riggen kunne starte og kjøre opp på lastebilen etter hendelsen.