Bør lytte til tunnelforslag

Oslo vil fortsette å vokse i årene som kommer og har behov for flere boliger – langt flere boliger. OBOS har nå lansert et forslag som kan bidra til å kunne få til en storstilt utvikling av Gjersrud-Stensrud-området sør i Oslo.