Fra Solbakk i Strand kommune kan man nå kjøre i den 14,4 kilometer lange Ryfylketunnelen over til Stavanger-området. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen

Bompengene på Ryfast forsinkes

Tekniske problemer hos leverandøren av teknisk utstyr til Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen i Rogaland gjør at testing av bompengeløsning utsettes.

Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen ble åpnet for trafikk 22.april 2020, uten innkreving av bompenger, da arbeidet med det tekniske utstyret ikke var fullført. På grunn av reiserestriksjoner som følge av Covid-19, har den spanske leverandøren av teknisk utstyr, Tecsidel, ikke kunne ferdigstille og teste veikantutstyret, skriver Statens vegvesen i en pressemelding denne uken.

Sluttarbeidet med å teste utstyret for bompengeinnkrevingen var planlagt igangsatt så snart koronasituasjonen tillot det, med det viser seg at Tecsidel har tekniske problemer med software på veikantutstyret. Testingen av utstyret for innkreving av bompenger på Ryfast kan ikke starte før disse utfordringene er løst, skriver Vegvesenet.

– Vi i Statens vegvesen har tett dialog med Tecsidel, og håper på en snarlig løsning for å unngå ytterligere forsinkelser. Vi vil komme med oppdatering om framdrift så snart vi får ny informasjon fra Tecsidel, sier avdelingsdirektør Per Roald Andersen i Statens vegvesen.