Boligutviklerne Pilares og Bomera slår seg sammen.

Boligutviklere slår seg sammen - får milliardportefølje

Boligutviklerne Pilares og Bomera slår seg sammen.

Det fusjonerte selskapet jobber videre under navnet Pilares og blir en betydelig aktør med en stadig voksende portefølje på det sentrale Østlandsområdet.
– Vi ønsker å bli en foretrukken, solid og synlig boligutvikler i segmentet for mellomstore prosjekter i Stor-Oslo-regionen, sier Håkon Arnstorp, som blir daglig leder i Pilares.
Til sammen sitter selskapene med en portefølje på 20 boligprosjekter i ulike faser, mens flere nye er i støpeskjeen.

Samlet utbyggingsverdi for de eksisterende prosjektene er på cirka 4,2 milliarder kroner.
Mens Pilares har konsentrert sin virksomhet i områdene Tønsberg, Kongsberg, Drammen, Lier og Asker, har Bomera fokusert på Oslo og Akershus. Gjennom fusjonen etableres en solid aktør med bred erfaring og kunnskap om boligmarkedet i hele Stor-Oslo-regionen.
– Majoriteten av aksjonærene er involvert i begge selskapene, og begge er av en mellomstørrelse hvor det melder seg behov for spesialkompetanse på områder som marked, salg, økonomi og akkvisisjon. Begge er i en vekstfase, og vi ser på dette som en god mulighet til å vokse videre på en trygg og god måte, sier Arnstorp.
Pilares (etablert i 2013) har i dag seks ansatte, mens Bomera (etabler i 2016) har fire. Alle ti blir med inn det nye selskapet, hvor dagens Pilares-sjef Håkon Arnstorp blir daglig leder. Petter Bjerke (Bomera) blir leder for gjennomføring av prosjekter mens Knut Bremer (Pilares) blir leder for utvikling.
Ifølge Arnstorp kommer det til og ansettes ytterligere to personer med det første.