Illustrasjonsfoto: Anette Karlsen / NTB scanpix

Boligselskapet ansvarlig for snø og is

Borettslag og sameier har ansvar for å forebygge takras.

Det minner NBBL om i en pressemelding torsdag.

Varselskilt og avvisere er bare midlertidige tiltak mot takras frem til den rasfarlige isen og snøen er fjernet, skriver NBBL i meldingen.

– Som huseiere har borettslag og sameier ansvaret for å fjerne snø og is fra taket. Dersom noen skader seg som følge av en isklump i hodet, er det stor risiko for at boligselskapet blir økonomisk ansvarlig. Dette gjelder både for personskader og skader på gjenstander, som for eksempel biler, sier Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL.

Risikerer fengsel

Det skal lite til før huseieren blir ansett for ikke å ha overholdt sine forpliktelser, heter det i meldingen. Å unnlate fjerning av snø og is fra tak er straffbart. Lokale politivedtekter inneholder ofte regler om dette, og overtredelse kan medføre bøter. Det finnes også eksempler på alvorlige saker hvor det er idømt fengselsstraff.

– Dersom det er rasfare, skal taket ryddes snarest mulig. Politivedtektene gir en frist på syv dager. Da skal taket være ryddet og avviserne fjernet. Boligselskapet må sørge for å ha rutiner for å forebygge rasfare. Taket må regelmessig inspiseres, da det ikke er tilstrekkelig å fjerne is og snø når det først oppdages, presiseres Aas Nilsen.

Alminnelig plikt

Høyesterett har uttalt at inspeksjonsplikten er et utslag av en alminnelig plikt om ikke å utsette andres liv og eiendom i fare. I tillegg til at man undersøker om det er fare for ras, bør boligselskapet også forsikre seg om at bygget er i en slik teknisk stand at risikoen for snøras er så liten som mulig, for eksempel ved at det er montert snøfangere der det er nødvendig.

Aas Nilsen forteller at det er styrets ansvar at borettslag og sameier fjerner snø og is, forebygger rasfare og gjennomfører jevnlige inspeksjoner.

– Selv om arbeidet blir satt ut til et eksternt firma, betyr ikke det at boligselskapet er fri for ansvar. Derfor er det viktig at styret følger med, slik at man kan være sikker på at taket blir inspisert så ofte som nødvendig og at is og snø blir fjernet raskt. Som følge av medieoppmerksomhet har bevisstheten rundt takras økt, men styret burde også ha fokus på dette temaet, avslutter hun.