Boligprisene steg med 0,2 prosent

Boligprisene falt sesongjustert med 0,2 prosent i februar. Det er den svakeste februar-måneden siden Eiendom Norge startet målingene i 2003.

Nedgangen kommer etter en januarmåned med sterk vekst på 3,1 prosent. Nominelt steg boligprisene med 0,2 prosent fra januar til februar. I fjor var økningen på 1,1 prosent.

Store forskjeller

– Dette vil nok overraske en del. Samlet sett gir januar og februar den nest svakeste starten på året de siste ti årene. Men det er store regionale forskjeller, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

På prognosen

Vanligvis stiger prisene mest i januar og februar. Dreyer karakteriserer utviklingen som «noe svakere enn forventet i februar» etter den sterke januar-utviklingen.

– Likevel ligger vi omtrent på vår prognose med en årlig vekst på 3 til 5 prosent i 2016, sier Dreyer.

Sterkest utvikling ser han i Oslo, Bærum og Sarpsborg, som har en prisvekst på 0,9 prosent i februar. Svakest er utviklingen i Stavanger og Sandnes med nedgang på henholdsvis 1,1 og 0,8 prosent. Samlet sett viser boligprisene en oppgang på 4,4 prosent de siste 12 månedene.

Avtakende prisvekst

Han peker på at tolvmånedersveksten avtar i alle de store byene. Det er fortsatt press i Oslo-markedet, men prisveksten er sterkt avtakende sammenlignet med nivåene den har ligget på tidligere. I Oslo har den sunket fra 13 prosent til 8,1 prosent nå.

– I østlandsområdet er det fremdeles press i markedet, selv om prisveksten også her er avtagende. Tromsø opplevde i 2015 en tolvmånedersvekst på nesten 17 prosent på det aller høyeste. Nå er prisøkningen i Tromsø-regionen på 3,1 prosent. Bergen ligger nå også på tretallet, sier Christian V. Dreyer.

Todeling i markedet

Det er tilbudssiden som skiller de regionale boligmarkedene mest. I Stavanger og Kristiansand øker tilbudet av boliger, mens det i Oslo-området stadig settes nye bunnrekorder i antall boliger til salgs.

– Vi ser en stadig tydeligere todeling i boligmarkedet. I oljefølsomme regioner som Vestlandet og Sørlandet utvikler boligmarkedet seg stadig svakere, mens østlandsområdet fortsatt holder seg veldig bra prismessig, sier Dreyer.

I Stavanger har boligprisene falt 7,3 prosent de siste 12 månedene, og Eiendom Norge forventer flere måneder med negativ utvikling i prisene. Antall eiendomssalg i Stavanger er nå 26 prosent lavere enn for ett år siden.

– Dette er dramatisk mye, når vi vet at det er mange boliger ute til salgs, sier Dreyer.

Men også i Oslo er det solgt 10 prosent færre boliger i årets to første måneder sammenlignet med for ett år siden. Men her handler det om at det er få boliger ute i markedet.

– I resten av landet er det stort sett ganske normal aktivitet, sier Dreyer.

Det tok i snitt 41 dager å selge en bolig i februar. Dette er marginalt raskere enn for ett år siden. Det ble solgt 6.401 boliger i februar, en nedgang på 4,4 prosent fra i fjor da det ble satt ny omsetningsrekord i februar.