Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Javad Parsa / NTB
Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Javad Parsa / NTBJavad Parsa / NTB

Boligprisene steg 0,4 prosent - svakeste august noensinne

Boligprisene steg i august med 0,4 prosent, ifølge Eiendom Norge. Det er den svakeste augustmåneden noensinne.

– Vi venter en svakere utvikling i boligprisene utover høsten, og det er ikke usannsynlig at vi vil få et tilsvarende forløp i boligprisene som i fjor. Høsten 2022 falt boligprisene krapt fram mot jul, før det snudde i januar med lettelsene i utlånsforskriften, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Prisene steg svakt i august, men korrigert for sesongvariasjoner sank de med 0,6 prosent.

Det betyr at boligprisene så langt i år har steget med 5,7 prosent på landsbasis. De siste tolv månedene har de derimot falt med 1,6 prosent, viser de ferske månedstallene til Eiendom Norge.

– Boligprisene steg 0,4 prosent i august, noe som er den svakeste augustmåneden i boligprisstatistikkens historie. Renteøkningene begynner nå å bite på boligprisene, sier Lauridsen.

Ber om rentefrys

– Ved inngangen på året tilsa vår prognose at prisene skulle ned 3 prosent i år. Vi får se om vi ender der, eller kanskje noe over den prognosen, sa Lauridsen under presentasjonen.

I fjor falt prisene mot slutten av året rundt 10 prosent fra årstoppen. Det er normalt for sesongen at prisutviklingen er svak og til dels negativ etter sommeren. Den utviklingen kan bli sterkere enn normalt i år, siden rentenivået er høyt og fortsatt stigende, samtidig som tilgangen på lån er noe strammere.

Eiendom Norge ber Norges Bank droppe flere renteøkninger og ber regjeringen om å fjerne utlånsforskriften, som begrenser bankenes muligheter til å gi lån og hvor mye som kan gis i lånebeløp. Rentenivået og det faktum at gjeldsveksten nå er svakere enn både inflasjon og lønnsvekst, gjør at begrunnelsen for utlånsforskriften har falt bort, mener Lauridsen.

– En svak utvikling i bruktboligprisene vil forverre tilstandene i nyboligmarkedet, hvor vi nå har den svakeste utviklingen siden bankkrisen fra 1988 til 1992, sier han.

Vil ha mer boligbygging

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i august – ned fra 47 dager i juli. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 24 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 57 dager.

I august ble det lagt ut 13.318 boliger for salg i Norge, noe som er 4,2 prosent flere enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det lagt ut 73.769 boliger i Norge, noe som er 5,4 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Partiet Rødt mener vi trenger et alternativ til dagens boligmarked og er blant partiene som har tatt til orde for å utvikle en ikke-kommersiell boligsektor, der prisene blir regulert.

– Det er bare mer boligbygging som kan gi oss lavere boligpriser, og vi vil advare mot den tredje boligsektoren som både MDG, Rødt og SV har tatt til orde for. Fra våre naboland vet vi at en slik sektor kommer med en betydelig opphopning av sosiale problemer. Den norske eierlinjen er en stor suksess og må videreutvikles, men da må det bygges nok boliger. Og det er et kommunalt ansvar, sier Lauridsen.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Bergen, hvor prisene steg med 1,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Drammen og området rundt med en sesongkorrigert nedgang på 2,2 prosent.