Boligprisene opp 1,4 prosent

Boligprisene var 1,4 prosent høyere enn i april og 9,2 prosent høyere enn i mai 2010.

Oppnådd pris for en gjennomsnittsbolig så langt i 2011 er 2 751 000 kroner, mot 2 538 000 kroner for hele 2010. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 1,2 prosent høyere enn i april 2011, slik at den underliggende prisutviklingen også var positiv.

Boligprisene for mai 2011 er 9,2 prosent høyere enn for samme måned i fjor, og hele 14,9 prosent høyere enn i toppmåneden august 2007. Korrigert for inflasjon er prisene 3,1 prosent høyere enn i august 2007.

– Maitallene viser meget høy aktivitet i markedet med rekordmange salg og stor interesse fra kjøpersiden. Dette resulterer i kort omsetningtid og et visst press på prisene. Etter prisnedgang i april er imidlertid prisutviklingen for april og mai sett under ett ikke dramatisk, sier styreleder Terje Buraas i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Det vil også normalt ta noe tid før man eventuelt ser effekten av renteøkningen fra Norges Bank. På sikt tror vi likevel at nye renteøkninger vil føre til at boligprisveksten vil flate ut, sier Buraas.

Prisøkning for alle boligtyper
Boligprisene stiger for både eneboliger, delte boliger og leiligheter i mai:

- Prisene på eneboliger økte med 3,9 prosent, og var 7,9 prosent høyere enn i mai 2010.

- Prisene på delte boliger steg med 1,8 prosent, og var 9 prosent høyere enn i mai 2010.

- Prisene på leiligheter økte med 0,5 prosent, og var 9,6 prosent høyere enn i mai 2010.

Tolvmånedersveksten viser at prisene over tid likevel beveger seg med omlag samme hastighet for de tre boligtypene.

Aktiviteten i markedet
Undersøkelsen viser også at formidlingstiden for boligsalg (tiden fra en bolig annonseres siste gang på FINN til den er solgt) har falt i mai. Formidlingstiden var i gjennomsnitt 24 dager, 4 dager mindre enn i april og 3 dager mindre enn i mai 2010. Det er i Stavanger boligene går raskest unna, med kun 14 dager gjennomsnittlig formidlingstid. Lengst tid tar det å få solgt en bolig i Tromsø, hvor gjennomsnittlig formidlingstid i mai var 51 dager.