Administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge la fram til som viste fall i boligprisene i årets siste måned i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB
Administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge la fram til som viste fall i boligprisene i årets siste måned i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB

Boligprisene falt med 1,3 prosent i desember

Norske boligpriser steg med 5,2 prosent i fjor, en betydelig svakere utvikling enn i 2020. Men prisfallet på 1,3 prosent i desember var det dypeste på ti år.

– Boligprisveksten i Norge i 2021 endte på 5,2 prosent, men det er store forskjeller i landet. Blant de største byene hadde Kristiansand den største veksten gjennom året på 9 prosent, sa administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge da han la fram års- og desembertallene for boligmarkedet onsdag.

* I Bergen sank prisene med 1,6 – sesongjustert ned 0,3 prosent.

* I Trondheim sank prisene med 0,6 prosent – sesongjustert opp 0,7 prosent.

* I Stavanger sank prisene med 2,1 prosent – sesongjustert ned 0,2 prosent.

Oslo skiller seg ut med en svak vekst gjennom året på 2,2 prosent. Dette innebærer at hovedstaden hadde realprisnedgang i fjor, ifølge Lauridsen. Begrunnelsen er at boligmarkedet i hovedstaden er svært sårbart for rentehevinger, i og med at boligeierne her ofte har store lån og svært kostbare boliger.

Svakeste på ti år

De nasjonale gjennomsnittsprisene sank med 1,3 prosent desember og hadde dermed sin svakeste utvikling for denne måneden de siste ti årene. Det er likevel innenfor det som er normalt for julemåneden. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent.

For fjoråret som helhet steg prisene med 5,2 prosent i fjor, ned fra 8,7 prosent i 2020. Den løpende tolvmånedersveksten har derimot flere ganger siden finanskrisen ligget lavere, i 2018 og 2019 på 2,8 og 2,6 prosent.

– Det er ingen krisestemning i markedet, da det er normalt at prisene faller litt i desember. At prisene nå flater ut, er i tråd med våre prognoser, og vi tror på relativt stabile boligpriser i 2022, sier leder Randi Marjamaa for privatmarkedet i Nordea Norge.

Nordea ser så langt få tegn til at renteøkningen fra Norges Bank i desember har lagt en stor demper på boligmarkedet.

Innenfor normalen

Vurderingen til DNB Markets er at selv om utviklingen i desember var svakere enn ventet, så er den fortsatt innenfor det man må regne med av variasjoner i prisindeksen. Boligmarkedet er i ferd med å roe seg ned etter en periode med høy prisvekst og raske salg, mener makroøkonom Oddmund Berg.

– Således bekrefter dette inntrykket av et nokså stabilt boligmarked, hvor vi kan vente oss en moderat prisutvikling i år, sier han.

Norges Eiendomsmeglerforbund venter at høyere inflasjon og økte bokostnader vil bidra til en svakere prisutvikling i år. Administrerende direktør Carl O. Geving er spent på utviklingen i 2022.

– Etter at svært mange nordmenn har handlet bolig, er tilbudssiden lavere enn normalt. Samtidig er befolkningsveksten lav så lenge pandemien står i veien for arbeidsinnvandring. Det går en grense for hvor ofte nordmenn har behov for å flytte, og vi forventer derfor mer normale omsetningsvolumer i 2022, sier han.

Rekordomsetning

– Boligprisene i Norge sank i desember som normalt for måneden. Antall solgte boliger derimot er alt annet enn normalt. Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i løpet av en desember-måned som i 2021, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

I desember ble det solgt 4.055 boliger i Norge, 6,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. 2021 ble dessuten året da antall solgte boliger for første gang oversteg 100.000 – til 102.596 boliger. Det er 3 prosent flere enn i 2020.

I 2021 ble det lagt ut 105.068 boliger for salg i Norge, noe som er 2,8 prosent flere enn i 2020.

– Det store aktiviteten i boligmarkedet vedvarte fram til jul og sørget for rekordomsetning både i desember og i 2021 under ett. Veksten i antall nye boliger på markedet avtok i desember etter en sterk oppgang i november. Samlet gjennom året fikk vi også en god vekst i antall boliger lagt ut for salg, sier Lauridsen.