Boligkundene på vei tilbake

Etter et kraftig fall i tallene for igangsetting av nye boliger i første kvartal i år, er boligbyggingen nå i ferd med å ta seg opp igjen. Trenden om at veksten skjer i Oslofjord-området, holder seg.

Ifølge tallene som analyseselskapet Raadhuus innhenter i samarbeid med Boligprodusentene, falt igangsettingen av nye boliger med 32 prosent fra 4. kvartal i fjor til første kvartal i år. Sammenlignet med første kvartal i fjor ble nedgangen på drøyt 11 prosent. Salget av nye boliger hos medlemmene av Boligprodusentenes forening økte imidlertid kraftig fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år med 24 prosent, mens en sammenligning av tallene med første kvartal i fjor gir en oppgang på drøyt to prosent. Økende ordrereserver Etter at boligbyggernes ordrereserve falt utover fjoråret, økte den igjen fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Økningen ble på 12 prosent, mens økningen sammenlignet med første kvartal i fjor ble på nærmere fem prosent. Kontraktsprisen i første kvartal i år steg med 6,5 prosent og mer enn innhentet fallet på fem prosent fra fjerde kvartal i fjor. Oslofjordområdet Veksten i boligbyggingen er stort sett konsentrert til fylkene rundt Oslofjorden som fikk en økning på 19 prosent i igangsettingstallene i første kvartal. Innlandet i Sør-Norge holder seg på et jevnt nivå, mens øvrige regioner opplever til dels kraftig fall. Størst er fallet for Midt-Norge med 38 prosent. I Nord-Norge faller igangsettingen med 24 prosent, Vestlandet opplever et fall på 23 prosent, mens nedgangen for Sørlandet er på 17 prosent. Husbankmidler Nå er det nødvendig at Husbanken har tilstrekkelig med midler til Husbanklån klart til høsten. Det er nemlig viktig at innsalget av hus som nå er foretatt, kan iverksettes i bygging til høsten. Hvis ikke vil 2002 bli et dårlig boligår på grunn av den svake starten på året, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til Byggeindustrien.