Boligbyen i Bjørvika

Sørenga-utstikkeren blir den nye boligbyen i Bjørvika. På ca 70 dekar skal det bygges 1 200 boliger pluss.

Tre velrenommerte arkitektkontorer, LPO, Arkitektskap og Snøhetta har på oppdrag av HAV Eiendom utformet sine visjoner for boligområdet. Gratulerer til byen. Disse utkastene er de første som viser at Bjørvika blir noe mer enn operaen og forretningsbygg. Dette er den første boligbyen i Bjørvika som vi viser tre konsepter av i dag. Det er det grunn til å gratulere byen med. Vi i HAV Eiendom vil naturligvis gratulere oss selv. Dette er en viktigmilepæl for oss. Vi kan vise frem skissene til vårt første store prosjekt, sa styreleder Per P. Hodneland i HAV Eiendom i forbindelse med åpningen av boligkonseptutstillingen torsdag. Ingen fotballstadion Så vil det kanskje være noen som på grunnlag av avisomtale og andre ting vil lete etter et fotballstadion. Da kan jeg trøste dem med at de kan puste lettet ut. Her er ingen fotballstadion. Det er ganske enkelt ikke plass til et fotballstadion med 25 000 tilskuere i denne bydelen. Det er her tatt utgangspunkt i reguleringsplanen for Bjørvika-området som var en langvarig prosess frem til vedtak i bystyret, sa Hodneland. Forskjellige og spennende - Vi inviterte byens beste arkitektkontorer for å frem en god bebyggelsesplan for Sørenga-utstikkeren. De tre prosjektene er veldig forskjellige og spennende. De gir oss mange gode ideer til hvordan dette arbeidet skal løses. Publikumsutstillingen vises fra 3. juni frem til 19. juni i Operaens besøkssenter. Der kan besøkende stemme på det prosjektet de liker best. Dette vil være et innspill vi vil ta med i vurderingen. Men valget av hvem vi skal samarbeide videre med vil bli tatt av eierne (tiltakshaver) av området. Avgjørelsen vil bli tatt før sommerferien, opplyste HAV eiendoms administrerende direktør, Espen A. Pay