BoligPartner kjøper konkurrent - etablerer ny boligkjede

BoligPartner-konsernet kjøper arkitekt- og boligselskapet Håndverkshus. Strategien bak oppkjøpet er å bygge en ny nasjonal boligkjede med navnet ”Archihus”. Målet er å ha ti salgskontorer på plass allerede innen nyttår.

Planen er å begynne reprofilering av Håndverkshus og oppbygging av den nye kjeden umiddelbart. Dette innebærer blant annet at Håndverkshus endrer navn til Archihus, og at deres eksisterende husportefølje videreutvikles og spisses.

- Archihus skal bygges opp til å bli en ny nasjonal boligkjede i Norge. Den vil henvende seg til andre hovedmålgrupper enn BoligPartner AS, og på den måten sikre at konsernet som helhet treffer enda bredere, sier Gunnar Wedvik, konsernsjef i BoligPartner Konsern i en pressemelding.

Ti salgskontorer innen nyttår
Fremover skal det bygges opp et eget nettverk av salgskontorer rundt omkring i Norge, og ambisjonene er å ha ti salgskontorer i drift allerede innen utgangen av 2016.

- Vi går offensivt til verks og vil ha fokus på å gjøre Archihus kjent i markedet så raskt som mulig. Vi er allerede i gang med å sondere terrenget etter mulige forhandlere i sentrale områder, sier Wedvik.

Vil bli en av Norges aller største

BoligPartner-konsernet er i dag en av Norges ti største boligbyggere og eier blant annet BoligPartner AS. Ambisjonene er å vokse ytterligere, og eierne har en uttalt målsetting om en fremtidig årlig vekst på 20 prosent.

- Vi har ambisjoner om å bli en av Norges aller største boligbyggere. Oppkjøpet av Håndverkshus og etableringen av Archihus er i tråd med vår strategi. Målet er at dette vil gi BoligPartner-konsernet viktige synergier og økt volum, noe som igjen bidrar til økt konkurransekraft i markedet, sier Wedvik.