Bøler kirke

Bøler kirke

Sted: Bydel Bøler, Oslo

BTA: Ca 4000 kvm

Prosjekttype: Kirke

Byggherre:
Kirkelig fellesråd i Oslo

Hovedentreprenør: Hent

Kontraktssum:
53,850 millioner kroner

Byggeledelse: A.L. Høyer

Arkitekt:
Hansen/Bjørndal Arkitekter

Landskapsarkitekt: Trifolia

Rådgivere: RIB: Seim & Hultgreen - RIE/Brann: ÅF-Consult - RIV: Ingenia - Akustikk: AF Brekke og Strand Akustikk - Produktdesigner betong: BRUKdesign

Side-entreprenører: Elektro: Økern Elektriske - Ventilasjon: Hamstad - Gartner: Askim Entreprenør - Va: NVS

Underentreprenører og leverandører: Mur/puss: Stryken & Gudbrandsen - Stål: Metacon - Prefab betong: Opplandske Betong - Glass/ fasader: AGP - Branntetting/ isolering: Kaefer - Taktekking: Nortekk - Påstøp/gulvavretting: Hæhre - Maler: Hunvik - Stillas: Brenden & Co - Blikkenslager: Sigfred & Bentzen - Betongsaging: Catos betongsaging - Belegg og flis: BBM - Ståldører: Firesafe - Dører: Joinex - Gulvstøp: Stenseth og RS Entreprenør - Snekker: Bosvik - Parkettgulv: ABS Parkettgruppen - Stål rekkverk/ porter: GBS-Produkter - Kebonyleveranse: Kebony - Akustisk puss i himling: NAC - Fuger: Norfug - Grunnarbeider: Sandås & Ellingsen - Systemhimlinger: Modulvegger

- Bøler kirke representerer noe nytt. En katedralkirke og en arbeidskirke på samme tid, fordi kirkerommet er fast og ikke noe fleksibelt rom og får lov til å være kompromissløst. Administrasjon med fasiliteter er bygget rundt kirkerommet.

 – Kirkesalen, konfirmantsalen og kapellet er de tre viktigste rommene. Rommene står fritt mellom to tunge, murte tegllameller og dekker støpt i betong. Mellom rommene er det uterom og dører plassert aksialt og danner en lang prosesjonsgang fra kapellet og helt inn i kirken. Kirkeanlegget er bygget opp rundt den horisontale aksen og ligger i et skrånende område, forteller arkitekt Jostein Bjørndal i Bjørndal/Hansen Arkitekter.

To kategorier
Kirkelig fellesråd definerer byggene sine i to kategorier, arbeidskirker med kontorer, administrasjon, konfirmantsal og kirke i ett hus med en fleksibel bruk. Katedralkirken er bygget for en eneste funksjon, kirkerommet. Kirkeanlegget har en arbeidskirkes funksjoner, men vi ønsker også å bygge en katedralkirke, påpeker han. Arkitektfirmaet vant arkitektkonkurransen i 2004.

– Den viktigste årsaken til at vi vant konkurransen var at vi la hovedfunksjonene på samme plan. Alle de store funksjonene som trekker mye folk ligger på samme gulv og er sammenbundet med hverandre. Konkurransen la ikke opp til det. Der var det åpning for å bygge kirkeanlegget som flere hus, noe som ikke er lett på en trang og skrånende tomt.

Bærende murverk
Arkitekten og entreprenøren HENT har samarbeidet med murerfirmaet Stryken & Gudbrandsen om en ny og forbedret variant av bærende murverk.

– Poenget er et gjennomgående lag med 30 cm isolasjon. Som alltid er det innervangen som er bærende for plasstøpte dekker mellom etasjene med ribber som er nødvendige i forhold til bæring og stabilitet. Isolasjonen medfører at innervange og yttervange ikke er forbundet med murstein, men med trådbindere. Det gir en total veggtykkelse på 55 cm. En 10 cm innervange, en 10 cm yttervange, 30 cm isolasjon og tre cm luft gir dype og heftige vegger. Bærekonstruksjonen består av 10 + 20 cm tverrgående ribbe med en avstand på 120 cm mellom ribbene og 10 cm isolasjon løpende forbi ribbene og dekkeforkantene. Ovenpå støpes dekket like langt ut som ribbene, forklarer prosjektleder Reidar Dilling i Stryken og Gudbrandsen.

Komplekst
– Vi har opplevd bygget som mer komplekst i det konstruktive, enn det vi vanligvis bygger. Den svarte Kolumbateglen var krevende å mure med nesten ikke sug, omtrent som å mure med skifer. Veldig mye i dette bygget framstår egentlig som et råbygg når det er ferdig, med mye eksponert betong og tegl og grove overflater. Kravet til overflater på omtrent alt som er konstruktivt har vært komplekst. Når veggene er støpt er rommet ferdig, påpeker prosjektleder Erik Grannes i HENT og tilføyer: Selv om det høres tidsbesparende ut, tar råbygget vanligvis en tredjedel av tida, før vi kan starte innredningsarbeidene. Men i dette bygget har vi ikke fått den byggeprosessen, fordi råbygget har tatt så pass lang tid at innredningsfasen måtte knas. Fordelen her er at gjenstående arbeider som legging av parkett og maling ikke er så veldig arbeidskrevende, fastslår han.

– Muringen på vinterstid har uten tvil vært det mest utfordrende. Kulden skapte problemer for den spesielle bærende murverkmetoden som krever over + 10 grader. Med 25 minusgrader ble det brukt ganske mye mer ressurser enn planlagt, vedgår Grannes. Han trekker også fram betongresepten på den lyse, eksponerte betongen som de ikke var vant til å støpe med.

– En lys betong med densitet som ble bestemt av vår samarbeidspartner Benedikte Thallaug Wedset i BRUKdesign som har hjulpet oss med betongresepten i vegger og i tilslaget på gulvene. Hun har også levert betongarbeider som smykker to rom. Når det gjelder veggene er resepten den samme som for det prisbelønte Gyldendal-huset. To elementer ett til lystårn og ett til klokketårn er prefabrikkert.

Askehimling
Massiv ask i himling sørger for meget god akustikk i kirkesalen, der det er lagt godt til rette for konserter. Kledningen er ikke absorbent, men sikrer at lyden sendes veldig ulikt ut fra et stort areal i overflaten. Sidelamellene i kirkesalen er bygget opp med finert ask. En lamell veier 18 kg og veggen består av i underkant 1000 lameller. Bosvik har gjort en flott jobb med montasjen av lamellene, påpeker Bjørndal. Himlingen i konfirmantsalen og i administrasjonsdelen er absorbent i motsetning til kirkesalen. Grannes mener at framdriften kunne vært bedre. Enkelte fag er avhengig av andre fag, og da blir det lett forsinkelser.

I februar gikk underentreprenør Alu Glassproduksjon (AGP) konkurs. SG-løsningen «structural glazing» er det lang leveringstid på og krever en del prosjektering for å matche murverket.

– Mye kommunikasjon gikk tapt den dagen Alu Glassproduksjon gikk konkurs, sier Bjørndal og legger til at det har tatt tid å rekonstruere løsningene og levere glasset. Holmestrand Glass produserer restleveransen.

Unike rom
Kirken har mange unike rom med få repetisjoner. Vi har forsøkt å bruke dagslyset og ulike formater for å skape de ulike rommenes karakter. Aluminiumsprofilene ligger helt «flush» med teglnisjen. En krevende detalj. Vi søker alltid minimalistiske overganger. Det krever høy presisjon. Og vi er svært fornøyd når vi makter å få glasset og teglen lagt i samme liv, presiserer han.

Bjørndal trekker fram sidefløyen som ligger til kirkesalen og har spesielle sakrale rom på høyre side. Gangen kalles sideskipsgang og har ca fire meter takhøyde med spesielle lysinnslipp kombinert med taklys. Striper med dagslys identisk med elektrisk lys med akkurat nok lysinnslipp til at man opplever den riktige stemningen med overlys, forklarer han og er meget fornøyd med akkurat det.

– Denne løsningen kom til underveis etter at Reidar Dilling fra Stryken og Gudbrandsen mente at murverket i sideskipsgangen krevet dagslys for å komme til sin rett. Det skal være en opplevelse bare å gå i gangen for å komme inn i unike rom så som barnekapell, dåpssakristi, samtalerom/skrifterom, prestens kontor og sakristansk rom (kirke-tjenerens rom). Unike rom med ulike lysinnfall, og en stor grad av bearbeiding, sier han og tilføyer at brudepar faktisk kan gjennomføre både bryllupet, festen etterpå og bryllupdansen på parkettgulvet i konfirmantsalen. Bøler kirke har nemlig skjenkebevilling!

Tekst og foto: Anne-Beth Jensen


Flere prosjekter