Teamet bak Bokuben består av (bak fra venstre) Catharina Sletner fra Byantropologene, Antonio Martellotta fra Inventas, Miriam Innbjør fra Tinkr, Hilde Sponheim, Sofia Keivanlo og Camilla Falkenberg Erikstad fra LPO, Lucas van Laack fra Rambøll, Dorna Lakayan, Maiken R Eilertsen fra Byantropologene og Sigbjørn Windingstad fra Inventas. Maria Jakobsons og Lena Axelsson fra Metropolis var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Charlotte Wiig

«Bokuben» tok seieren i Living Lab-konkurrasen for OBOS

Etter en omfattende innovasjonskonkurranse er vinneren kåret. Det er «Bokuben» som skal bygges på Vollebekk i Oslo.

- Vi fikk inn veldig mange gode ideer og forslag til løsninger. «Bokuben» hadde gjort et overbevisende stykke forarbeid, og leverte et veldig solid bidrag, sier en fornøyd Ingemund Skålnes i en pressemelding. Han er prosjektleder for OBOS Living Lab – en boligblokk på Vollebekk i Oslo, der det etter hvert skal foregå forskning og innovasjon på innsiden. Her skal man utforske både boformer og teknologi sammen med beboerne.

- Målet er å finne gode løsninger for fremtidens boliger, heter det i meldingen.

Bak konseptet «Bokuben» står et tverrfaglig team bestående av LPO arkitekter, Tinkr, Byantropologene, Rambøll, Inventas og Metropolis.

- Sammen har de satt fingeren på flere relevante problemstillinger rundt fremtidens boliger, sier Skålnes.

Juryen sier i sin begrunnelse: «Grepene som foreslås spenner vidt, fra løsninger for dagslys til fleksible vegger i leilighetene, men fokuset er hele veien en bedre bolig for beboeren.»

- Det å forske og få muligheten til å teste ut ting på denne måten, og lære fra virkeligheten, er veldig spennende. Bærekraft, sosialt mangfold og fleksibilitet har vært utgangspunkt for alle valg. I tillegg til uttesting av nye boformer, smart teknologi og økt verdi gjennom deling, ligger det et stort potensial i å gjøre boliger for folk flest bedre; gjøre hverdagen enklere, grønnere, romsligere, rimeligere og mer inkluderende, sier Hilde Sponheim i LPO arkitekter.

Tanken er at arbeidet med Bokuben skal gi erfaringer som vil komme mange til nytte.

- Men da må vi klare å skape et godt hjem for dem som skal bo der. Først da blir kunnskapen vi henter ut av prosjektet reell, sier hun.

LPO har jobbet sammen med både antropologer og teknologer i prosessen med å skape Bokuben, og Sponheim forteller i pressemeldingen om en nyskapende form for tverrfaglighet.

- Vi hadde en veldig åpen prosess og tok oss tid til å bli kjent med aspekter vi vanligvis ikke jobber med, sier hun.

Teamet bak Bokuben skal nå sammen med OBOS gå i gang med å sette planene ut i livet.

- Bokuben skapes av beboerne, så den vil alltid generere nye spørsmål og ideer. Derfor har vi laget løsninger som kan endres og forbedres over tid, og kuben blir en kreativ scene som skal fylles med innhold gjennom bruk og erfaring, sier Sponheim.

Intensjonen er at beboerne skal kunne flytte inn i OBOS Living Lab høsten 2021.