Boasson AS har signert kontrakt om et bygatgeprosjekt i Bergen for BIR. Fra venstre Sigurd Boasson, Jan Sverre Nesbø, Carl Nødtvedt, Oddvar Grønseth, Svein Koldingsnes, Ørjan Mjøs og Borghild Lekve i BIR.

Boasson AS har signert kontrakt om et bygatgeprosjekt i Bergen for BIR. Fra venstre Sigurd Boasson, Jan Sverre Nesbø, Carl Nødtvedt, Oddvar Grønseth, Svein Koldingsnes, Ørjan Mjøs og Borghild Lekve i BIR.

Boasson bygger for BIR i Bergen

Boasson starter opp arbeidene med fornyelse av infrastruktur- og toppdekker i nok et bygateprosjekt i Bergen.

Oppdraget er en utførelsesentreprise for utbygging av det rørbaserte avfallssystemet bossnett på Nedre Nygård i Bergen sentrum for BIR (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap).

Det skal også gjøres arbeid knyttet til annen infrastruktur i grunnen for BKK, Bergen Fiber og Bergen kommune. Gatene skal tilbakeføres til «Bergensstandard» eller «Bergensstandard pluss». Nedgravd returpunkt for glass og metall kommer også på plass, ifølge en pressemelding fra anleggsgartnerfirmaet.

Borghild Lekve, konsernsjef i BIR og Sigurd Boasson, daglig leder i Boasson AS.

Borghild Lekve, konsernsjef i BIR og Sigurd Boasson, daglig leder i Boasson AS.

Daglig leder Sigurd Boasson i Boasson mener dette prosjektet er skreddersydd for selskapet.

– Vi har lang og solid erfaring fra denne type arbeider i trange bygater. Vi ser at flere og flere offentlige byggherer stiller strengere krav til kompetanse hos sine tilbydere. De siste årene har vi også spisset vår maskinpark mot nullutslippsmaskiner, for nettopp å være konkurransedyktige på denne type oppdrag, sier han.

Til høsten utvider de maskinparken med nok en elektrisk gravemaskin.

– Vi har valgt å gå for kabel-elektriske gravemaskiner som kobles rett i strømnettet. På den måten sparer vi kostnader til ladeinfrastruktur, og får maskiner som er fullt operative hele arbeidsdagen, uten bekymringer eller effektivitetstapet det er å måtte lade batteriene, sier Boasson.

Kontraktssummen eksklusiv opsjoner er på cirka 61 millioner kroner, og byggetiden er to år.