Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL. Foto: Moment Studio

BNL: - Kommunene trenger signaler om at det kommer mer penger før revidert nasjonalbudsjett

BNL får signaler om at kommuner holder igjen på vedlikehold og investeringer. – Astrup må fjerne kommunenes usikkerhet slik at de tør igangsette prosjekter som skaper sysselsetting og skatteinntekter, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har forsikret kommunene om at det skal komme 6,15 milliarder for å kompensere for økte utgifter og mindre skatteinntekter.

– Når regjeringen varsler at det kommer midler til kommunene, vil disse midlene i all hovedsak bli bundet opp til lovpålagte tjenester, sier Jon Sandnes i en kommentar.

Ifølge BNL investerer kommunene vanligvis innenfor bygg og anlegg for cirka 35 milliarder i året, som igjen generer boligbygging, næringsbygging og stedsutvikling.

– Det er selvfølgelig viktig at kommunene får dekket sine inntektstap og klarer å levere de lovpålagte tjenestene. Men kommunene kan ikke på sikt leve av krisepakker, men å ha høy sysselsetting som bidrar til skatteinntekter, sier Sandnes.

BNL mener derfor at det er vesentlig at regjeringen signaliserer at det også kommer midler som kan bidra til at kommuner både kan unngå at prosjekter stopper opp og at planlagte prosjekter blir gjennomført.

– Mange bedrifter melder om at prosjekter stopper opp og at noen kommuner setter ting på hold på grunn av denne usikkerheten som koronakrisen har ført til.

Revidert nasjonalbudsjett legges frem 12. mai og blir vedtatt av Stortinget i juni. Det betyr at virkningen av eventuelle tiltak ikke vil gi effekt før tidligst ut på høsten.

– Det har vi ikke råd til og det blir for sent, sier Jon Sandnes.

BNL mener videre at staten må i tillegg tilføre Husbanken nok midler slik at boligbyggingen opprettholdes og at det etableres en ordning for usolgte boliger slik at bygging kan starte med lavere forhåndssalg enn i dag.